Kongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kroner

Operasjonsstuer, Sterilsentral og Akuttrom ved Kongsberg sykehus har blitt oppgradert for over 50 millioner kroner.

Åpnet: Administrerende direktør i Vestre viken HF Lisbeth Sommervoll åpnet den nye operasjonsstuen sammen med klinikkdirektør Na
Åpnet: Administrerende direktør i Vestre viken HF Lisbeth Sommervoll åpnet den nye operasjonsstuen sammen med klinikkdirektør Narve Furnes. 

​Fredag 13. desember var det offisiell åpning av de nyoppussede lokalene ved Kongsberg sykehus. Over 30 inviterte var samlet i Auditoriet for å markere dette.
Oppussingen er en del av BRK-programmet som går over flere år og har mange elementer og prosjekter i seg framover. Oppgraderingen i sommer gir store funksjonelle endringer som både effektiviserer driften, gir bedre arbeidsforhold for ansatte og ikke minst et bedre tilbud til pasientene med bedre pasientsikkerhet.
Stein Are Agledal sa i sin tale «At vi er heldige å få være en del av et foretak som både har vilje og økonomisk evne til å satse så mye på vedlikehold av sykehusene – og at det er vilje til å ha to tanker samtidig, både gjennomføre BRK-programmet, og bruke det fleksibelt til også å skape funksjonelle sykehus.»
Agledal fremhevet videre at det gode nettverksamarbeidet Kongsberg sykehus har med Drammen sykehus er viktig både for pasientene og fagmiljøene i Vestre viken HF. Det er dette samarbeidet som har gitt oss muligheten til å utvikle Sterilsentralen og operasjonsstuene slik de fremstår i dag. Han ga videre honnør til ledelsen ved Drammen sykehus for de gode løsningene sykehusene har fått til sammen.

Illustrasjon

- Det har vært en krevende tid underveis i byggeprosessen, fordi vi har bygget om mens sykehuset har vært i full drift.  Vi må berømme de ansatte som har gjort en kjempeinnsats for å gi god pasientbehandling mens dette har pågått. De berømmes også for sin tålmodighet i forhold til å holde ut med støy, støv og bryderi mens dette sto på, sa Stein Are Agledal.
Det ble også gitt honnør til prosjektleder, byggeleder og de forskjellige firmaene for godt samarbeid og at de tok så godt hensyn til driften som det var mulig.
Klinikkdirektør Britt Eidsvoll ved Drammen sykehus fulgte opp med å overrekke blomster til klinikkdirektør Stein Are Agledal. Hun gratulerte Kongsberg sykehus med det flotte resultatet av oppgraderingen. 
Videre var det taler ved klinikkdirektør Narve Furnes og administrerende direktør i Vestre viken HF Lisbeth Sommervoll som også gratulerte Kongsberg sykehus med topp moderne lokaler.

Illustrasjon

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll ved Drammen sykehus ga blomster til klinikkdirektør Stein Are Agledal.


Andre nyheter fra Vestre Viken:

Vestre Viken helseforetak er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter 

Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

Ny mobilapp gir økt pasientsikkerhet