Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus

Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus

​Administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk overlevert symbolske nøkler fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

-­ Vi har hatt et godt samarbeid med våre nye medarbeidere i forberedelsene.  Nå skal vi jobbe oss enda bedre sammen og vurdere nøye hvordan vi best fordeler pasienter og pasienttilbud i framtiden, med sikte på å gi et best mulig tilbud til pasientene, sa Mæland til en for anledningen trang og velfylt vestibyle i Kongsvinger sykehus.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF roste en smidig og godt organisert overføringsprosess.

-­ Sykehusene er trenede beredskapsorganisasjoner. Det har vi nytt godt av i dette arbeidet.

Les hele saken på Ahus' nettside