Konkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlyst

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om nybygg helsevern ved Sørlandet sykehus. Det er begått feil i konkurransen som bare kan repareres ved å avlyse konkurransen.

​Sykehusbygg tildelte opprinnelig kontrakten til Veidekke Entreprenør AS 10. januar 2018. Tildelingen ble annullert 31. januar 2018. Sykehusbygg mente at tildelingen var ulovlig da prosjektleder for anskaffelsen var inhabil overfor Veidekke.

Sykehusbygg fant at det var grunnlag for å forsøke reparere inhabiliteten gjennom å foreta en ny vurdering av kvalifikasjonskravene og evaluering av tildelingskriteriene. Ved ny tildelingsbeslutning 18. mai tildelte Sykehusbygg kontrakt til BRG, basert på ny evaluering gjennomgått av en uavhengig aktør.

I etterkant av ny tildelingsbeslutning har Helse Sør-Øst RHF mottatt to klager. Det regionale helseforetakets konklusjon etter å ha vurdert disse klagene er at Helse Sør-Øst RHF, som oppdragsgiver, har plikt til å avlyse.
Prosjektstyret som Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt for dette nybygget vil gi Sykehusbygg i oppdrag å utlyse ny konkurranse om utbyggingsprosjektet. Planen er å foreta slik utlysing så snart som mulig.

Prosjektstyrets leder Nils Fr. Wisløff uttaler at de fremdriftsplan og økonomisk ramme som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.