Kontraktsignering for levering av sikkerhet, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen

For nytt sykehus i Drammen har Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen inngått kontrakt med Bravida Norge AS for levering av sikkerhet, - lås- og beslagssystemer. Kontrakten har en verdi på om lag 132 millioner eks mva.

Fra Prosjektorganisasjonen Nytt sykehus i Drammen: Dag Bøhler, Arnstein Hodne, Bjørn Løkken
Fra ProFra Prosjektorganisasjonen Nytt sykehus i Drammen: Dag Bøhler, Arnstein Hodne, Bjørn Løkken Fra Bravida Norge AS: Tore Bakke, Øyvind Hagen, Arild Hansensjektorganisasjonen Nytt sykehus i Drammen: Dag Bøhler, Arnstein Hodne, Bjørn Løkken

Avtalen ble signert tirsdag 07. juli, og den omfatter alle sikkerhetssystemene til det nye sykehuset, herunder adgangskontroll-, alarm-, TVO- og brannalarm- anlegg samt låssystemer og vaktsentral. Prosjekteringsarbeidet skal starte opp i august 2020.
Denne sammensettingen av leveranser er valgt for å sette leverandøren i stand til å ta det totale funksjonsansvaret for dørmiljøet samt å bidra til smidigere sluttfase og idriftsettelse enn det som erfaringsmessig har vært tilfellet rundt slike kompliserte leveranser.

- Vi er fornøyd med responsen på konkurransen. Bravida Norge AS er en meget erfaren sikkerhetsentreprenør og vi ser fremt til samarbeidet i høst, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Nytt sykehus i Drammen er planlagt ferdigstilt og klar til innflytting i 2025 med et areal på 122.000 m2. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 10,5 milliarder kroner.