Kontraktssignering i Drammen

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har i dag signert kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving til nytt sykehus i Drammen.  Kontrakten har en verdi på om lag 150 millioner. Oppstart av arbeidene på byggeplass er 14.oktober 2019 og omfatter blant annet spunting og etablering av byggegrop.

Kontrakten er inngått med Marthinsen & Duvholt AS.  Vi har i dag inngått avtale med en meget erfaren og kompetent entreprenør innenfor grunnarbeider, og vi ser frem til samarbiedet sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjektstyrets leder Steinar Frydenlund er fornøyd med at prosjektet har kommet til milepælen som vil danne grunnlaget for oppstarten av byggearbeidene på tomten.

Nytt sykehus i Drammen er planlagt ferdigstilt og klar til innflytting 2025 med et areal på 122.000 m2. Kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen er 9 266 millioner.  

Prosjekt nytt sykehus i Drammen vil i nærmeste fremtid kunngjøre konkurranse innenfor følgene områder:

6611     Avfallssug                                                       07.10.2019

2201     Betong og pelearbeider for kjeller           04.11.2019

5401     Sikkerhetssystemer                                     04.11.2019

Entrepriseplan prosjekt Nytt sykehus i Drammen