Kortere ventetider for psykisk syke

Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF Lars Ødegård.

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har jobbet bevisst med ventetidene det siste årene, og klinikksjef Lars Ødegård forteller at det er mange som har vært involvert. – Dette er ikke noe som har kommet av seg selv, og det har vært viktig å få med behandlerne i dette arbeidet, sier Ødegård.

Han forteller at klinikken har fått mer kunnskap om ventelistene, og at de har blitt flinkere til å planlegge og fordele timer. – I tillegg har vi nok blitt bedre til å strukturere møter slik at vi får mer tid til klinisk aktivitet, sier Ødegård.

Klinikksjefen lover at det fortsatt kommer til å være fokus på korte ventetider framover.
– Tidligere brukte vi nok prioriteringsveilederen til å gi pasientene time tett opp til makstid. Nå har vi som mål å gi pasientene time så fort som mulig, sier Ødegård.

Saken er hentet fra Sykehuset Telemarks nettside.