logo Helse Sør-Øst

Kreftpasienter godt ivaretatt gjennom pandemien

Pasienter med bekreftet og mistanke om kreftsykdom har vært prioritert til utredning og behandling gjennom pandemien. Foreløpige tall viser at pasientene er godt ivaretatt i helseforetakene i regionen gjennom de to siste årene. Mandag denne uken inviterte Helse Sør-Øst RHF rundt 140 kreftkoordinatorer i regionen til erfaringsutveksling.

Publisert 15.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Møterom med mange mennesker

Avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes, benyttet anledningen til å takke forløpskoordinatorene for den gode og svært viktige jobben som gjøres i det vanlige, men også spesielt gjennom pandemien.​

- Dere er en viktig gruppe for at pakkeforløpene blir gjennomført innen anbefalte forløpstider, og på en god og trygg måte for både pasienter og pårørende. Brukerorganisasjonene er også tydelig i sin tilbakemelding om at dere spiller en svært viktig rolle, sa han da han åpnet konferansen.

​Foreløpige tall fra sykehusene og Kreftregisteret viser at kreftpasientene i stor grad har vært godt ivaretatt gjennom pandemien. I Helse Sør-Øst ble over 70 prosent av kreftforløpene gjennomført innenfor anbefalt forløpstid i 2021. Totalt ble det i 2021 gjennomført omkring 25.000 pakkeforløp i regionen.  

- Vi har identifisert utfordringer med å få gjennomført enkelte pakkeforløp innen anbefalt tid, særlig gjelder dette pakkeforløp lymfom og lungekreft og i de pakkeforløpene der strålebehandling er en del av behandlingen. Disse pakkeforløpene har vi derfor satt opp som prioriterte områder for Regionalt innsatsteam i Helse Sør-Øst fremover, understreket Debes.

​Kommunikasjon og samhandling

Konferansen hadde over 100 påmeldte deltakere, med representasjon fra alle helseforetak i Helse Sør-Øst. På agendaen stod både foredrag, gruppearbeid og praktiske demonstrasjoner hvor fokus var på samhandling og kommunikasjon, mellom helseforetakene, mellom helseforetak og kommuner og mellom pasient og behandler.