logo

Kunstnersamarbeid til nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Hanne Tyrmi og Anna Daniell er valgt til å lage kunst til det nye bygget, og har signert kontrakt for det videre samarbeidet.

Publisert 16.12.2021

​De to kunstnerne kjente ikke hverandre fra før, men har bestemt seg for å løse oppgaven sammen. Nylig møttes de for å signere kontrakt med prosjektorganisasjonen på vegne av Helse Sør-Øst RHF.


Ambisjoner for kunsten

Kunstprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg er et samarbeid mellom prosjektorganisasjonene til Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det er etablert et eget kunstutvalg bestående av syv medlemmer: to representanter fra OUS, en representant fra arkitektgruppen, to representanter med kunstfaglig kompetanse og to representanter fra HSØ.

– Ambisjonen er at kunsten til nytt klinikk- og protonbygg skal være visuelt tydelig og gjerne invitere til samtale, den skal kunne bidra til stedets særpreg og identitet gjennom et tydelig og definert prosjekt, forteller prosjektleder Anne Beate Hovind.


Kunst til uterom

Nytt klinikk- og protonbygg vil få to atrier, og det er her kunstnerne har fått i oppgave å lage kunst. Atriene er store, åpne uterom som vil være tilgjengelige for både pasienter, pårørende, ansatte og besøkende fra grunnplan. Kunsten skal kunne oppleves både i atriene og ses fra innsiden, det gir rommene en mengde variabler å jobbe med, slik som årstider, dagslys, planter og vann. Her er det så mye spennende å ta tak i, og prosjektorganisasjonen ser frem til å høre mer om hvordan kunstnerne velger å løse dette.

To generasjoner i samarbeid  

IMG_5714.JPG

SIGNERT: Anna Daniell (t.v) og Hanne Tyrmi signerte kontrakt med prosjekt nytt klinikk- og protonbygg i november 2021. Nå er de i gang med tankeprosessen for kunstproduksjon til det nye bygget.

Anna Daniell og Hanne Tyrmi er to kunstnere med spennende kunstnerskap. De representerer to forskjellige generasjoner, erfaringer, uttrykk og kunstneriske tilnærmingsmåter. Begge jobber med skulptur på en utradisjonell og leken måte. Vi inviterte begge til å ta utfordringen i de to atriene sammen, en utfordring de tok på strak arm. Nå er de i gang med å undersøke stedet og omgivelsene, og å utvikle et konsept sammen.

Hanne Tyrmi

Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Haugar Kunstmuseum i 2014 og Kunstnerforbundet i 2016. Tyrmi har også hatt flere utstillinger internasjonalt, blant annet på Museu de Arte Moderna i Sãu Paulo. I januar 2022 åpner hun en separatutstilling på Kunstnernes hus. Ustillingen består av nesten utelukkende nye verk - i hovedsak tedimensjonale arbeider og installasjoner.

Hanne T.jpg

Skulpturene på venstre side er eksempler på noen av Hanne Tyrmis verk. (Foto: Eline Mugaas).

Anna Daniell

Anna Daniell (f.1978) har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun jobber med skulptur, tekst, film og performance og fotografering. Hun leverte nylig fra seg en permanent utsmykning for rådhuset i Oslo. Daniell har hatt en rekke utstillinger i både Norge og utlandet. Nyere utstillinger inkluderer blant annet separatutstilling på Kunsthall Trondheim, Juniutstillingen på Kunstnerforeningen i Oslo, og en fire meter høy skulpur for Henie Onstad. 

AnnaD.jpg

Anna Daniell sammen med noen av sine verk (Foto: Anne Valeur. 2019, bilde øverst til høyre: Vegard Hegstad. 2017, bilde nederst til høyre: Oslo Open. 2017)

Befaring på byggetomten

I forbindelse med signeringen fikk kunstnerne for første gang befare byggeplassen. Der fikk de se et bygg som er "på vei opp av bakken", og de to atriene, som er under bygging, hvor de skal plassere sine kunstverk. Kunsten skal stå klar sammen med ferdigstillelsen av nytt klinikk- og protonbygg i 2024. 

befaring.png

TO SPENTE KUNSTNERE: Anna Daniell og Hanne Tyrmi fikk stå midt på byggeplassen og se på omgivelsene det ferdige sykehuset vil få.

I begynnelsen av 2022 skal Tyrmi og Daniell presentere sine første ideer om kunstprosjektet til det nye bygget.​