Kurs for økt kvalitet på kikkhullskirurgi

Ved hjelp av et undervisningskonsept fra England, har kirurger samlet seg på Sykehuset Østfold hvor de har brukt rollespill, simulering og fulgt operasjon av en kreftpasient live, for å lære hvordan de kan bli enda bedre i kikkhullskirurgi.

​- Et veldig spennende kurs, sier overlege Ljiljana Blecic-Johansen ved gastrokirurgisk seksjon i Sykehuset Østfold, som var én av de seks kursdeltakerne.
Kurset LapcoNor gikk over to dager og kalles et tren treneren-kurs, og er spesialdesignet for kirurger som instruerer i kikkhullskirurgi ved tykk- og endetarmskreft (kolorektal kreft).

Veiledning under operasjon

I løpet av kurset gjennomgikk deltakerne interaktive diskusjoner og praktiske intruktør-øvelser på simulator med relevante nødvendige ferdigheter. Den andre dagen var det klart for live veiledningsøkter i operasjonssalen, hvor deltakerne fikk prøve ut det de hadde lært.

- Da gikk vi inn tre og tre i operasjonsstuen, hvor vi muntlig skulle instruere legen som opererte en pasient for tykktarmkreft ved hjelp av kikkhullskirurgi, sier Blecic-Johansen. Operasjonsøkten ble overført live til et klasserom, slik at også de øvrige deltakerne kunne følge med og diskutere underveis.

- Det er et konsept inspirert av det engelske nasjonale utdanningsprogrammet for laparoskopisk kolorektal kreft. Dette er det 14. kurset i Norge, sier overlege Eivind Warberg ved gastrokirurgisk seksjon på Kalnes.


Han er medlem i prosjektgruppen til det regionale prosjektet LapcoNor, som ble etablert av Helse Sør-Øst i samarbeid med utdanningssenteret på Oslo Universitetssykehus (OUS) Ullevål i 2014. Hensikten er å jobbe for standardisering av kikkhullskirurgi (laparoskopi) for pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Nå i mai ble kurset for første gang gjennomført ved Sykehuset Østfold.

Færre komplikasjoner

Sammen med overlege Ole Helmer Sjo fra gastrokirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Ullevål, var Warberg kursholder. Overlege Bjarte Tidemann Andersen fra gastrokirurgisk seksjon i Sykehuset Østfold var også med som instruktør.

Kurset sprer seg i hele landet, og tanken er at LapcoNor skal bli en del av utdanningen for alle gastrokirurger. Studier og analyser har vist at bruk av kikkhullskirurgi kan føre til raskere postoperativ mobilisering, og færre komplikasjoner. LapcoNor-prosjektet har som hovedmål å øke andel kikkhullskirurgiske inngrep for behandling av kreft i tykk- og endetarm via en standardisert opplæring.

- Gjennom kurset trener vi opp kirurger med ansvar for opplæring, slik at de kan undervise videre internt. Det er et pedagogisk kursopplegg hvor kommunikasjon og formidling under operasjonen står sentralt, for siden man ikke kan ta i pasienten er det i kikkhullskirurgi viktig hvordan man kan styre ved hjelp av dialogen. Den strukturerte og standardiserte tilnærmingen bidrar til å kvalitetssikre opplæringen og gi bedre kvalitet på kikkhullsoperasjonene, sier Warberg.

Kursdeltakerne var veldig fornøyde etter kursdagene.
- Dette er ikke bare en metode som kan benyttes til kikkhullskirurgioperasjoner på tykk- og endetarmskreft, men på alle typer kikkhullskirurgi innen gastrokirurgi. også andre kirurgiske fagområder som for eksempel gynekologi og urologi, påpeker Blecic-Johansen.

Sammen med Warberg er hun takknemlig for å ha fått LapcoNor-kurset til Kalnes.
- Men det er utrolig mange som har hjulpet oss for å få til dette, og vi ønsker å rette en takk til alle på operasjon, og ikke minst medarbeidere på medisinsk teknisk for at alt det tekniske fungerte så bra, og ellers andre involverte for å få til dette her, sier Eivind Warberg.