Lårhalsbrudd må opereres, men hvordan?

Et lårhalsbrudd er en livsfarlig skade. Rask, riktig og skånsom kirurgi er essensielt for å sikre at den som rammes kan komme tilbake til livet sitt – uten tap av funksjon og selvhjulpenhet. Ny forskning bekrefter at de aller fleste pasientene bør opereres med en halvprotese.

HOFTEBRUDD: Rammer 5000 nordmenn hvert år. Foto: Shutterstock.
HOFTEBRUDD: Rammer 5000 nordmenn hvert år. Foto: Shutterstock.

​Det er nesten 5000 lårhalsbrudd i Norge hvert år, og antallet forventes å øke. En av pionerene i bruddbehandling, kirurgen Kellogg Speed, kalte i 1934 lårhalsbruddet for «det uløste bruddet».

ORTOPED OG OVERLEGE: Frede Frihagen, og medlem av styringsgruppen for forskningsstudien,  Ortopedisk klinikk, OUS. Foto: Petter

ORTOPED OG OVERLEGE: Frede Frihagen, og medlem av styringsgruppen for forskningsstudien, Ortopedisk klinikk, OUS. Foto: Petter Paus.

Frustrasjonen skyldtes problemer med å få bruddet til å gro, teknisk krevende behandling og høy dødelighet. Lårhalsbruddet er fortsatt «uløst» – i den forstand at vi fortsatt har store problemer med å få det til å gro.

Løsningen har vært at de aller fleste pasienter med lårhalsbrudd nå opereres med en protese – til erstatning for den ødelagte lårhalsen.

Tvil om best behandling

Norske ortopediske kirurger er enige om at de aller fleste eldre pasienter med lårhalsbrudd skal opereres med protese. Det gir bedre funksjon og færre komplikasjoner.

Les også: Gasspedal får ankelopererte raskere på bena

Hemiprotese (halvprotese) har vært den vanligste operasjonen, men noen har ment at totalprotese kunne gi bedre funksjon for en stor del av pasientene.

Andelen pasienter som får totalprotese har derfor økt de siste årene. Totalprotese er en større operasjon, tar mer tid, krever mer ekspertise, og koster litt mer.

Lårhalsbrudd

Til venstre på bildet: Hemiprotese. Foto: Kristian Ertsaas, Zimmer Biomet. Til høyre på bildet: Røntgenbilde av pasient med totalprotese i høyre hofte og hemiprotese i venstre hofte. Gjengitt med tillatelse fra pasienten. Foto: Røntgenavdelingen ved OUS.Ny forskning av høy kvalitet

For snart 15 år siden samlet en internasjonal gruppe kirurger og hoftebruddeksperter seg for å forsøke å avgjøre dette en gang for alle.

Resultatet ble at en av verdens største, og kanskje beste, vitenskapelige studier av kirurgisk behandling av lårhalsbrudd ble publisert i verdens fremste medisinske tidsskrift tidligere i høst.

Les også: Hva er ortopedi?

80 sykehusavdelinger i 10 land bidro med til sammen nesten 1500 pasienter. Oslo universitetssykehus bidro med flest pasienter til studien, ca 150.

Studien sammenlignet hemiprotese og totalprotese ved lårhalsbrudd hos pasienter over 50 år. Resultatet etter to års oppfølging var veldig likt mellom behandlingsgruppene.

Det var ingen forskjell i dødelighet, komplikasjoner og behov for nye operasjoner i hoften. Det var litt bedre funksjon etter totalprotese, men forskjellen var så liten at det neppe har betydning i dagliglivet.

Statistikk

UTVIKLINGEN I OPERASJONER FOR LÅRHALSBRUDD MED FEILSTILLING I NORGE FRA 2005-2017: Kilde: Nasjonal Kompetansetjeneste for Leddproteser og Hoftebrudd, årsrapport 2018.

Betyr dette noe for oss?

Vi tror at våre pasienter har direkte nytte av at kirurgene deres også driver forskning av høy kvalitet, og at vi driver et kontinuerlig arbeid for at vår praksis skal være kunnskapsbasert.

LANSERING AV STUDIEN: Colorado, 25. sept. 2019. I midten, Frede Frihagen, OUS. Foto: Sheila Sprague.

LANSERING AV STUDIEN: Colorado, 25. sept. 2019. I midten, Frede Frihagen, OUS. Foto: Sheila Sprague.

For oss kirurger er det viktigst å gi hver eneste pasient best og mest mulig skånsom behandling, men vi må også skjele til hvilken behandling som er billigst for samfunnet.

Hvis to forskjellige operasjoner gir likt resultat skal vi velge den enkleste og rimeligste.

I hverdagen på OUS Ullevål betyr de nye resultatene at vi kan være trygge på at hemiprotese er den beste behandlingen til de aller fleste av våre pasienter med lårhalsbrudd.

Saken er hentet fra Oslo universitetssykehus' blogg.

Lenker og referanser:

Her kan du lese mer om behandling ved hoftebruddsoperasjon ved Oslo universitetssykehus.

Artikkel: Total Hip Arthroplasty or Hemiarthroplasty for Hip Fracture; New England Journal of Medicine 2019

Faggruppe for osteoporose og benhelse i Norsk ortopedisk forening