Læringsspill tilgjengelig i AppStore

Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

Informasjon og opplæring om egen skade er viktig for pasientene gjennom hele forløpet. Spesielt viktig er det når rehabiliteringen starter.

I desember 2017 inngikk Sunnaas sykehus et samarbeid med apputviklerfirmaet Beining & Bogen for å tilby barn tilpasset opplæring i skaden de må lære å leve med.

-Ved å tilby en læringsressurs tilpasset barn og unge, ønsker vi å bidra til å styrke barnas helse og livskvalitet, forebygge komplikasjoner og unødvendige reinnleggelser og bidra til at barna, sammen med foresatte, skal kunne ta informerte valg om egen helse, sier prosjektleder Lene Mosberg ved Sunnaas sykehus.

Et univers med seks planeter

Arbeidet resulterte i et helt rehabiliteringsunivers, utviklet for iPad. Der kan barn, søsken, foreldre eller venner lære om ryggmargsskade og hjerneskade, alene eller sammen med helsepersonell. Barna kan dra til seks planeter:

  • Skadeplaneten - lær mer om skaden
  • Rehabiliteringsplaneten - hva er rehabilitering?
  • Følelsesplaneten - hvordan føler du deg?
  • Sykehusplaneten - hvem jobber på sykehuset og hva gjør de?
  • Mat og drikkeplaneten - mat og drikke må kroppen ha!
  • Hjemplaneten - hvordan blir det å komme hjem igjen etter en skade?

Muligheter å videreutvikle spilluniverset

Utviklingen av rehabiliteringsuniverset er finansiert av Sunnaasstiftelsen.   

Vi håper etter hvert å kunne tilby spillet på flere flater enn iPad.

- Vi håper etter hvert å kunne tilby spillet på flere flater enn iPad, sier Mosberg. Uttrykket i spillet og grunnlaget er lagt, men vi ønsker å utvikle flere spillelementer, mer gamification, i universet. En eventuell videreutvikling vil være basert på evalueringer og tilbakemeldinger fra barn og unge, deres pårørende og helsepersonell. 

Mer info om prosjektet