logo

Lokal entreprenør vinner to kontrakter for leveranser til nytt sykehus i Drammen

Norsk Teknisk Installasjon AS (NTI) skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset. De to avtalene har en verdi på totalt ca. 314 millioner kroner inkludert. mva.

Publisert 07.12.2021

NTI2.jpg

SIGNERT: Onsdag 1. desember ble kontraktene signert. Til stede var områdeleder VVS, Torstein Tveiten (t.v), prosjektdirektør Arnstein Hodne, daglig leder i NTI Trond Langlie Røine, prosjektleder Nils Henrik Hovland og prosjektleder Kjetil Uglebakken.

Nylig signerte prosjektorganisasjonen for bygging av nytt sykehus i Drammen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, to avtaler med NTI for leveranse av sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset.
 
Sentralbygget er hoveddelen av det nye sykehuset og vil bestå av behandlingsbygget, to poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg. Sentralbygget blir 90 000 m2.​

– NTI er en kompetent leverandør som er innovativ og har kommet langt med industrialisering av byggeprosessen. Når dette kombineres med konkurransedyktige betingelser, blir det en vinn- vinn situasjon. Det er i tillegg hyggelig å kunne ønske en lokal entreprenør velkommen til prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

NTI.jpg

AVTALE: Prosjektdirektør Arnstein Hodne og daglig leder i NTI Trond Røine.

Entreprisen for sprinkleranlegg til sentralbygget inkluderer leveranse og montering av komplette anlegg for sprinkleranlegg i sentralbygg, tørrbrannopplegg i trappeløp og gasslokkeanlegg i utvalgte el-rom. Denne avtalen har en verdi på ca. 75 millioner kroner inkludert mva. Arbeidene forventes å starte våren 2022.

Leveransen med sanitæranlegg til sentralbygget skal i hovedsak levere og montere komplette anlegg for spillvann, overvann, forbruksvann, sanitærutstyr, RO-vann og dialysevann, dialysekonsentrat. Entreprisen har også tilknytninger til medisinsk utstyr og skal i tillegg levere og installere brannskap. Kontrakten har en verdi på ca. 239 millioner kroner inkludert mva. Disse arbeidene skal etter planen starte i mars 2022.

​– NTI vil takke Helse Sør-Øst for en flott tilbudsprosess. Den har vært lærerik, konstruktiv og nyttig for begge parter. NTI er stolt av å bli tildelt to så viktige entrepriser i det nye sykehuset som vil gi et betydelig bedre helsetilbud til innbyggerne. NTI har lang og god erfaring med tilsvarende løsninger levert i flere store signalbygg. Nå gleder vi oss til å komme i gang med å bidra til å bygge dette flotte sykehuset i vår egen nærregion, sier Trond Røine, daglig leder i NTI.