logo Helse Sør-Øst

Mange blir kvitt tvangslidelser

De siste årene har behandlingstilbudet til mennesker med tvangslidelser blitt mye bedre. Ved hjelp av eksponeringsterapi i fire intensive dager, er det et stort flertall av pasientene som blir kvitt lidelsene sine. 

Publisert 23.05.2022
Sist oppdatert 25.05.2022
En gruppe mennesker som sitter i en sofa og holder en baby

– Fantastisk og magisk! Slik beskriver Beate Bauer firedagersbehandlingen som tilbys mennesker med tvangslidelser (OCD). Hun er psykologspesialist ved OCD-teamet i Telemark, og sier at mange får livet tilbake etter fire dager med terapi.

– Når en ungdom bruker 2 ½ time på leggeritualer hver dag i flere måneder, preger det en hel familie. Det føles meningsfylt å kunne tilby denne behandlingen, sier Bauer. Hun forteller at tvangslidelser ofte går ut over skole, jobb, sosiale aktiviteter og parforhold.

Tvangslidelser kan fremstå på mange ulike måter. Som regel handler det om påtrengende og hyppig tilbakevendende tanker som gir betydelig angst og ubehag. En person med tvangstanker forsøker å kontrollere eller bli kvitt tankene ved å utføre mentale eller fysiske ritualer.

I fjor behandlet OCD-teamet i Telemark flere unge pasienter enn tidligere år, og Beate Bauer tror det har en sammenheng med pandemien.
– Mange ungdommer mistet mye sosial kontakt under pandemien, og de ble mer alene med sine egne tanker, sier Bauer. Hun tror også at fokuset på renhold, hygiene og vasking har ført til mer tvangslidelser hos mange barn og unge.

Totalt var det flere enn 800 pasienter i Helse Sør-Øst som fikk behandling med den konsentrerte firedagersbehandlingen i 2021. I tillegg er mange pasienter som har fått individuell behandling.

HelseforetakAvdelingAntall pasienter
Oslo universitetssykehusOCD-spekterpoliklinikken164
Oslo universitetssykehusSøndre Oslo DPS74
Akershus universitetssykehusNedre Romerike DPS95
Akershus universitetssykehusBråthen behandlingssenter BUP41
Sykehuset InnlandetGjøvik DPS62
Sykehuset InnlandetGjøvik BUP32
Sykehuset TelemarkPorsgrunn DPS38
Sykehuset TelemarkPorsgrunn BUP16
Sykehuset i VestfoldVestfold DPS90
Sykehuset i VestfoldVestfold DPS87
Sykehuset ØstfoldNordre Østfold DPS (Moss)8
Sørlandet sykehusSolvang DPS44
Sørlandet sykehusLister DPS17
Sørlandet sykehusØstre Agder DPS20
Vestre VikenRingerike DPS22

Kilde: Bergen Brain Plasticity Center

Firedagersbehandlingen har vist seg å være svært effektiv. Ved oppfølging etter én uke, opplever 90 prosent en klar bedring. Fire år etter behandlingen, er nesten 70 prosent kvitt lidelsen.
– Behandlingen av tvangslidelser er ett av områdene hvor det har skjedd en stor utvikling de siste årene, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun synes det er gledelig å se at det er så mange som får hjelp.

Etter den intensive behandlingen, blir pasientene fulgt opp etter ti dager, tre måneder og ett år.
– Vi har standardiserte verktøy hvor vi måler og dokumenter resultatene, sier psykolog Benedikte Wiig Bøen. Hun mener det er viktig å kartlegge effekten av behandlingen.

Spesialsykepleier Ole Anders Bakk var en av de første som startet med firedagersbehandlingen etter at han ble godkjent terapeut. Han sier at eksponeringsterapi ikke er nytt innenfor OCD-behandling.
– Det nye er at behandlingen skjer konsentrert over fire dager, og at mye av behandlingen foregår i pasientens omgivelser, sier Bakk. Han forteller at behandlerne bruker mye tid på forberedelser, og at det legges vekt på motivasjon og ønske om endring.

Under behandlingen er det også gruppeterapi hvor pasientene kan utveksle erfaringer. 
– Når pasientene deler med hverandre, ser vi at de ofte kjenner seg igjen. Da skjønner de at de ikke alene, og det reduserer mye av skammen pasientene føler, sier klinisk sosionom Lene Høstmark Løve Lippert. Hun er imponert over hvor godt pasientene jobber, og hvor mye humor de også har.

– Denne behandlingen er ikke tung og trist. Her er det er også mye latter, sier Høstmark Løve Lippert. Hun og kollegaene i Telemark mener at firedagersbehandlingen har overføringsverdi til andre terapeutiske områder i psykisk helsevern.

Ved Sykehuset Innlandet benytter de samme behandling for panikklidelse og sosial fobi. Så langt viser behandlingen de samme gode resultatene for disse gruppene, og pasienter forteller at de foretrekker denne behandlingen framfor ordinær behandling gitt ukentlig over lengre tid.

Firedagersbehandlingen er utviklet av psykologene og professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Universitetet i Bergen. Her er noen filmer om hvordan det er å leve med tvangslidelse, og hvordan behandling kan endre liv.​