logo

Marthinsen & Duvholt AS inngår kontrakt med nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen på vegne av Helse Sør-Øst har signert kontrakt med Marthinsen & Duvholt AS om leveranse av grunnarbeid og VA. Kontrakten har en verdi på ca. 105 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 22.12.2021
Sist oppdatert 05.03.2022
7009.jpg

AVTALE: Prosjektdirektør Arnstein Hodne i Sykehusbygg HF og administrerende direktør Frank Duvholt i Marthinsen & Duvholt AS.

Entreprisen gjelder etablering av infrastruktur og VA-arbeider til sykehuset og oppfylling av tomten med lette fyllmasser. Infrastrukturen består blant annet av vann- og avløpsledninger som skal knyttes til kommunale ledninger og pumpestasjoner, rør og grøfter for tele-, fiber- og høyspentkabler og gravearbeidene for nye fjernvarme- og fjernkjøleledninger for Drammen fjernvarme. Det inngår også i kontrakten at områdene rundt sykehuset skal heves ca. 1-2 meter med bruk av lette masser.

– Etablering av god infrastruktur er en viktig del av nytt sykehus i Drammen. Marthinsen & Duvholt har hatt flere kontrakter på prosjektet tidligere, og med de på laget igjen får vi en erfaren entreprenør som allerede kjenner prosjektet godt, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne fra Sykehusbygg HF.
 
Arbeidene starter opp i 1. mars 2022 og skal ferdigstilles i november 2023.
 
–  Våre prioriterte kunder er det offentlige, og vi har lang og god erfaring med tilsvarende arbeider levert for andre sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst RHF. Nytt sykehus i Drammen er et prosjekt vi allerede kjenner godt. Dette er den tredje kontrakten med grunnarbeider for prosjektet, det gir både oss og oppdragsgiver en trygghet på hvordan oppgaven skal løses. Vi ser frem til et nytt samarbeid, med et team som gleder seg til å løse oppgaven, sier Frank Duvholt, administrerende direktør i Marthinsen & Duvholt.​