Middag når pasientene ønsker det

Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

Pasienter i Sykehuset Innlandet får varm middag når de ønsker det.
Pasienter i Sykehuset Innlandet får varm middag når de ønsker det.

Med den nye ordningen vil pasientene kunne velge blant mer enn ti middagsretter. Fra en meny ved sykehussengen, på avdelingskjøkkenet eller i spisesalen kan de bestille fra et utvalg av middagsretter, supper og desserter.

God matomsorg

Pasientene kan også velge når på døgnet de vil ha middag. Avhengig av behandlingsopplegg kan pasienter ha ulike måltidsrytmer. Med det nye matkonseptet kan pasientene få varm middag når de ønsker det.

– Pasienten får et bedre tilbud med gode og næringsrike måltider av høy kvalitet. Vi er opptatt av å levere en god matomsorg, og vi gir nå pasientene større frihet til å velge måltider etter egne ønsker og behov, sier avdelingssjef Oddvar Henriksen, som har ansvar for matforsyningen i Sykehuset Innlandet.

Lik kvalitet til alle pasienter

Bak det nye middagskonseptet ligger det innovasjon i flere ledd. Sykehuset Innlandet er landets første helseforetak som tar i bruk en ny forpakning, det er utviklet nye produksjons- og distribusjonsrutiner, og pleieavdelingene får nye arbeidsrutiner.

Den nye matforsyningen legger til rette for lik kvalitet på alle middagsporsjoner, servert på mer enn 70 avdelinger i et stort geografisk område. Konseptet gir også økt fleksibilitet for pasienter og pårørende. De pasientene som er i stand til det kan varme sin egen middag. Det blir også mulig for besøkende å kjøpe middag og spise sammen med pasienten.

Innføres i hele Innlandet

Middagskonseptet innføres på sykehusene på Lillehammer og Gjøvik i mai og vil i løpet av det kommende året bli introdusert på alle behandlingssteder i Sykehuset Innlandet.