Midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategorien forskningsbasert innovasjon.

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner og inntil 50 prosent av prosjektets totalbudsjett. Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst.

Søknadsfrist er 31. oktober kl. 16.00.

 

Utlysning og søknadsveiledning