logo

Milepæl for Ny sikkerhetspsykiatri: Signert samspillskontrakt med NCC

Helse Sør-Øst RHF signerte tirsdag 15. mars en samspillskontrakt med NCC for utvikling av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. 

Publisert 17.03.2022
Sist oppdatert 16.05.2022
Kontraktsignering.jpg

Fra venstre: Ståle Ottestad (NCC), Sara Hegge, Alf Morten Nøstvold, Bjørn Hauge, Dag Bøhler (HSØ), Bjørn Kristian Hole og Roger Nygård (NCC).

Det nye bygget på Ila i Bærum skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets,- fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. 

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med NCC om Totalentreprise med samspill - Forprosjektfasen for Ny sikkerhetspsykiatri. Kontrakten omfatter forprosjektering med opsjon på gjennomføring og bygging av ny sikkerhetspsykiatri i tett samarbeid med byggherre.

–  Vi er fornøyde med responsen vi har fått i konkurransen. Nå har vi landet en samspillskontrakt med NCC. Denne avtalen gir oss en partner med høy kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi ser frem til samarbeidet med NCC og til den viktige samspillsfasen vi nå har foran oss, sier prosjektdirektør Dag Bøhler, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 

Les mer om Ny sikkerhetspsykiatri her

Samspill mellom HSØ, OUS og NCC

I samspillsfasen med NCC er målet å utvikle et psykiatribygg som skal løse de behovene som er satt for bygget. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF. Denne fasen vil vare i 10 måneder. 

– En samlokalisert prosjektering, der entreprenøren, prosjekteringsgruppen og byggherren trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaringer, skal ende opp i et robust forprosjekt. Helse Sør-Øst har inngått kontrakt med en entreprenør som gjennom anskaffelsen har scoret høyt på kriteriene som er viktige for både sampsillet og dette spesielle byggeriet. Vi i prosjektorgansasjonen ser frem til å ta dette etterlengtede prosjektet et steg videre sammen med NCC og deres prosjekteringsgruppe sier prosjektsjef Bjørn Hauge, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 

Ser frem til å komme i gang med arbeidet

Leder av programmet for Ny sikkerhetspsykiatri i Oslo universitetssykehus HF, Camilla Aanestad, er godt fornøyd med å ha kommet frem til denne milepælen:

– Jeg er veldig glad for at totalentreprenøren nå er på plass. Jeg ser frem til et godt samarbeid. Nå blir det godt å endelig komme i gang med dette​ viktige arbeidet, sier Camilla Aanestad. 

Prosjektet går nå inn i en forprosjektfase, med mål om å levere forprosjektrapport i begynnelsen av 2023. Byggingen av ny sikkerhetspsykiatri skal etter planen starte opp i løpet av 2023, og bygget skal ferdigstilles og overleveres til Oslo universitetssykehus HF i 2025. 

Les mer om Ny sikkerhetspsykiatri her​​​