Mot byggestart på Radiumhospitalet

Torsdag 23. mai satte man i gang riving og klargjøring av tomt for bygging på Radiumhospitalet. To nye bygninger skal stå klare i 2023.

Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet

Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet

-Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang. Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg.
Det fortjener pasienter og pårørende. Og det fortjener de ansatte.

Dette sa finansminister Siv Jensen ved en markering av arbeidet med nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet er i gang. Byggearbeidene skal foregå frem til 2023.

Det norske Radiumhospital ble åpnet den 21. mai 1932, for 87 år siden. Initiativet til å etablere sykehuset kom fra to leger som gjennom Den Norske Kræftfondkomitée organiserte en bred innsamlingsaksjon støttet av hele landet.

En ny innsamlingsaksjon skaffet penger til innkjøp av radium, og igjen stilte hele landet opp. Et brev fra Madame Curie, som bekreftet forsendelsen av en liten menge radium, er bevart på sykehuset.

Radiumhospitalet har en spennende historie. Her er et brev som dokumenterer den første forsendelsen av radium til Norge, signert

Radiumhospitalet har en spennende historie. Her er et brev som dokumenterer den første forsendelsen av radium til Norge, signert av selveste Marie Curie.

Nå skal vi bygge for de neste 87 årene. Sykehusbygg er store investeringer, og de skal stå lenge, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ved markeringen.

Det skal oppføres to nye bygg på Radiumhospitalet, et klinikkbygg som delvis skal erstatte dagens bygg og et protonsenter som skal gi protonterapi (stråling) til pasienter som i dag må reise til utlandet for å få denne behandlingen.

Aker sykehus venner møtte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-

Radiumhospitalets venner møtte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst

I dag er Radiumhospitalet en del av Oslo universitetssykehus, og starten på byggeprosjektene er også starten på en stor satsing på sykehusbygg i Oslo. På Radiumhospitalet skal regionfunksjoner innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapi for Helse Sør-Øst samles, ved at funksjoner som i dag er på Ullevål (mage-tarmkreft, testikkelkreft og lungekreft) flyttes over til Radiumhospitalet.

Målbildet for Oslo universitetssykehus innebærer at øvrige regionfunksjoner samles på Gaustad (i nær tilknytning til Universitetet i Oslo) og at det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker (hvor Oslo kommune etablerer storbylegevakt).

 

Fakta om klinikkbygget

  • Innhold: Sengeposter, operasjonsstuer, poliklinikk/dagbehandling og bildediagnostikk
  • Areal: Cirka 33 000 kvadratmeter
  • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner

Fakta om protonsenteret

  • Innhold: Tre behandlingsrom, hvorav et til forskning
  • Areal: Cirka 9 000 kvadratmeter brutto
  • Investeringsramme ca 1 800 millioner kroner