Møter flere pasienter digitalt

Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

Sykehuset Innlandet jobber med å utvikle digitale helsetjenester, slik at flere pasienter kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten uten at de må reise til sykehus. Det er lange avstander i Innlandet, og teknologiske løsninger kan i mange tilfeller åpne for at helsetjenester kommer nærmere pasientene. Sykehuset har også flere prosjekter på gang som skal legge til rette for mer digital samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene i Innlandet.

Bruk av videokonsultasjoner er en del av denne satsingen. Det er i mange tilfeller et godt alternativ til ordinære polikliniske konsultasjoner ved pasientmøter som ikke krever fysisk kontakt mellom behandler og pasient, slik som i samtaleterapi, rådgiving og oppfølging av pasienter etter behandling.

Beredskapssituasjonen forhindrer mange ordinære konsultasjoner, men flere av Sykehuset Innlandets fagmiljøer har på kort tid oms

Beredskapssituasjonen forhindrer mange ordinære konsultasjoner, men flere av Sykehuset Innlandets fagmiljøer har på kort tid omstilt aktiviteten til digitale pasientmøter.

Har satt fart i digitaliseringen

Koronasituasjonen har satt fart i denne digitaliseringen. Beredskapssituasjonen forhindrer mange ordinære konsultasjoner, men flere av sykehusets fagmiljøer har på kort tid omstilt aktiviteten til digitale pasientmøter.

– Vi har jobbet med dette i lang tid med sikte på å gjøre flere tjenester mer tilgjengelige for pasientene våre. Covid-19 pandemien gjør at vi setter i gang raskere enn planlagt. Her har fagmiljøene vært foroverlente, og det er veldig positivt at vi klarer å gi et tilbud til flere pasienter ved hjelp av nye arbeidsformer, sier Ellen Henriette Pettersen, direktør for Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet har de siste dagene gjennomført 250-300 digitale pasientkonsultasjoner daglig. Det er særlig innenfor psykisk helsevern at flere spesialister nå benytter seg av videokonsultasjoner, og det testes løsninger innenfor habiliteringstjenesten og ved barneavdelingene.

Formidabel utvikling

Innenfor psykisk helsevern har det vært gjort noen sporadiske forsøk tidligere. Nå brukes videokonsultasjoner systematisk, både som individuelle pasientmøter, samtaler der pårørende deltar og gruppekonsultasjoner. Utviklingen har vært formidabel i løpet av koronasituasjonen.

I løpet av årets to første måneder ble totalt ti pasientmøter gjennomført som videokonsultasjon. I mars steg antallet til 166, og i de fire første ukene av april gjennomførte Sykehuset Innlandet 1097 videokonsultasjoner innenfor psykisk helsevern.

Ola Homb

– Dette er en varig game changer. Vi har hatt disse mulighetene i flere år uten å unytte oss av det, så på mange måter har denne krisa vært et nødvendig spark i baken. Uten koronaen ville det ha tatt mange år før vi hadde vært der vi er i dag, sier psykologspesialist Ola Homb

Psykologspesialist Ola Homb ved barne- og ungdomspykiatriske døgnposten på Sanderud har vært med på å legge til rette for digitale gruppekonsultasjoner, der behandlere møter flere ungdom samtidig via videokonferanse. Dette er tilbud som Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet tidligere har etterlyst, men som det har vært noe faglig skepsis til. Nå opplever behandlerne at ungdommene som deltar ikke virker å ha hatt nevneverdige problemer med overgangen. Fagmiljøet ser også dette i sammenheng med forskning på skjermterapi, som viser at det ikke er vesentlig forskjell i utbytte for pasienten.

– Det fungerer overraskende bra, men det stiller andre krav til behandlerne enn ordinære gruppekonsultasjoner. Det kan blant annet være vanskeligere å lese kroppsspråk når man møtes digitalt, og behandlerne må lede samtalene mer aktivt enn man trenger hvis alle er samlet i samme rom. Det krever en viss tilvenning, men det er ingen tvil om at vi skal fortsette med dette etter pandemien, forteller Homb.

Fagmiljøet opplever også at noen pasienter synes det er lettere å stille til time hvis de ikke trenger å møte opp fysisk. Det er også erfaringer med at kontakt med pasientene via telefon og video kan gi tettere oppfølging og raskere avklaringer enn man oppnår ved tradisjonelle konsultasjoner.

 

– Positive til å prøve

Sykehuset Innlandet vurderer også å starte med videokonsultasjoner på flere somatiske sykehusavdelinger der det er pasienter som kan følges opp uten at det kreves fysisk kontakt. Barne- og ungdomspoliklinikken på Lillehammer har i forkant av koronasituasjonen startet et pilotprosjekt for å teste ut bruk av videokonsultasjoner i kontakt med barn og ungdom med diabetes. I konsultasjoner med denne pasientgruppen er det også nødvendig med nedlastning og overføring av informasjon fra insulinpumper og annet medisinsk-teknisk utstyr, noe som stiller krav til den tekniske infrastrukturen på sykehusavdelingen og hjemme hos pasienten, og personvernhensyn må ivaretas.

– Vi er positive til å prøve videokonsultasjoner og er i gang med å teste det ut. Vi tror at dette kan være et supplement til oppmøtekonsultasjoner i framtiden. Det vil kunne spare pasienter og deres foresatte for sykehusbesøk, slik at de slipper å ta fri fra skole og jobb, sier Kerstin Skoog, som er diabetessykepleier på barne- og ungdomspoliklinikken ved sykehuset på Lillehammer.

Gode forutsetninger

Alle videokonsultasjoner gjennomføres på sikre plattformer og på måter som gjør at personvernet og sykehusets taushetsplikt kan ivaretas. Som en del av Sykehuset Innlandets teknologiske utviklingsprosjekter er det gjort risikoanalyser og utarbeidet retningslinjer for digitale konsultasjoner. Dermed har man hatt gode forutsetninger til å komme raskt i gang med systematisk bruk når koronasituasjonen oppsto.

I tillegg til en stor økning i antall videokonsultasjoner med pasient, har Sykehuset Innlandet gjennom beredskapsperioden hatt en betydelig vekst i antall digitale samarbeidsmøter med deltakere utenfor spesialisthelsetjenesten.