Nå kan du se mer av journalen din på nett

Tidligere har pasientene kun hatt tilgang til å lese brev og epikriser, som er sammendrag av informasjon etter innleggelse. Denne tilgangen har de hatt siden 8. oktober 2015. Fra 9. desember 2018 har Sykehuset Østfold utvidet pasientens lesetilgang til flere journaldokumenter i minjournal.no.

​De nye dokumentene som er gjort tilgjengelig for pasienter, er opprettet etter 15. oktober i år. Eksempler på dokumenter som nå er tilgjengelige, er notater som er skrevet når pasienter har time på sykehuset uten å være innlagt, notat fra dagkirurgiske operasjoner og behandlingsplaner.

Les hele saken på Sykehuset Øtsfolds nettside