logo Helse Sør-Øst

Nå starter byggearbeidene for psykisk helse og rus ved nytt sykehus i Drammen

Etter fire måneders samspillsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen. Arbeidene starter rett etter påske.

Publisert 08.04.2022

LINK_Drammen Hospital_View 04_AS_LOGOER-kopi.jpg

Utsikt fra Nøstebekken mot psykiatribyggene til nytt sykehus i Drammen.

​Byggene for psykisk helsevern og rus utgjør en stor del av bygningsmassen for nytt sykehus i Drammen, byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget skal gi et godt tilbud til pasientene, og en enklere arbeidshverdag for de ansatte.

– Samlokalisering av somatikk med psykisk helse og rus er et viktig premiss for byggingen av det nye sykehuset. Signering av denne kontrakten markerer en viktig milepæl som bekrefter at avtalt omfang blir realisert. Vi gleder oss over at arbeidene nå kan begynne og ser frem til det videre samarbeidet med Veidekke, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne i Helse Sør-Øst.

I psykiatribyggene vil det finnes døgnplasser for voksenpsykiatri, rus og ​avgiftning samt barn- og ungdomspsykiatri, og noe spesialpoliklinikk. I tillegg vil forsknings- og utviklingsavdelingen være lokalisert her.

De tre sammenhengende psykiatribyggene får et samlet bruttoareal på 18.500 m2 i tillegg til et uteareal på 7.000 m2. Bygg 1 og 2 blir på tre etasjer, mens bygg 3 nederst mot fjorden blir på to etasjer. Veidekkes oppdrag omfatter alle arbeider fra planlegging, prosjektering, bygging, testfase samt prøvedrift frem til det nye sykehuset står ferdig i 2025. Kontrakten med Veidekke har en verdi på 770 millioner kroner ekskludert mva.​

– Veidekke vant konkurransen om intensjonsavtalen i slutten av november, og vi har nå gjennomført en vellykket samspillsfase sammen med Helse Sør-Øst, rådgivere og arkitekter. Vi takker så mye for tilliten og er stolte over at vi nå skal prosjektere og bygge de tre psykiatribyggene i det som blir et moderne og fremtidsrettet sykehus til glede og nytte for pasienter, pårørende og ansatte, sier avdelings­leder Erik Økland i Veidekke Bygg.

IMG_3623.jpg

SIGNERT: Prosjekt Lars-Erik Smith, prosjektdirektør Arnstein Hodne, avdelingsleder Erik Økland (Veidekke), Marianne Wille Haugen (Veidekke), områdeleder Morten Jevne og Jørn Aaltvedt (Veidekke) møttes for å signere ​kontrakten på prosjektkontoret for det nye sykehuset. ​

Les mer:

Signert intensjonsavtale for gjennomføring av psykiatribygg med Veidekke AS

Samlokalisering av psykisk helse og rus i nytt sykehus i Drammen

Interiørkonsept med farge- og materialvalg