logo

Nettsidene har fått nytt grafisk uttrykk

Helse-sorost.no og alle sykehus og regioner i Norge, har fått ny grafisk design for bedre å imøtekomme krav til universell tilgjengelighet.  Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en stor og viktig bidragsyter for å nå målet om pasientens netthelsetjeneste.

Publisert 27.09.2021
Bilde av webside


-Dette er en nasjonal satsing der alle sykehusene går sammen om felles behandlingstekster. Det er viktig at nettsidene stadig utvikles slik at det blir lettere for pasienter og pårørende å finne den informasjonen de trenger, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse-Sør-Øst.
 

Flere f​​arger i paletten

Felles nettløsning for spesialisthelsetjeneste har til nå nesten utelukkende brukt blått og svart i fargepaletten.  I arbeid med universell utforming har dette gitt nettredaktørene begrensede virkemidler for å prioritere og vekte innholdet. Innholdet har blitt presentert flatt, hvor alt har fremstått som like viktig. Begrenset fargevalg har også gitt utfordringer med kontrast.

Fargepaletten er derfor utvidet med nye støttefarger for et mer menneskelig og varmt uttrykk. Dette gir bedre synlighet og universell utforming. Fargepaletten er tilpasset av grafisk designer og interaksjonsdesigner i Norsk Helsenett, og den legger seg opp til helsenorge.no sin profil for å vise at nettstedene er i familie. Fargene gir redaktørene større frihet for redaktørene til å vekte innholdet.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en stor og viktig bidragsyter for å nå målet om pasientens netthelsetjeneste. Befolkningen i Norge skal finne viktig informasjon om det som venter, dersom du må på sykehus. Det unike med felles nettløsning er at alle sykehusene i Norge jobber sammen. Det jobbes på samme tekniske løsning, utvikles ny funksjonalitet i fellesskap og det bygges opp en felles base av behandlingstekster, i dag bestående av ca 1500 fellestekster, som brukes i sykehusene, på tvers av helseforetak og regioner. Informasjonen som blir presentert på de enkelte nettstedene skrives én gang, og de ulike sykehusene deler og gjenbruker.  

Sykehusenes nettsider blir godt besøkt og nettbruken viser at det er viktig med felles behandlingsinformasjon og samarbeid om helhetlige digitale e-helseløsninger, som treffer behovet hos brukerne.

Ny publiseringsløsn​​ing 

Neste år starter prosessen med å anskaffe og starte bytte av publiseringsløsning for alle nettstedene under felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres fordi SharePoint er i ferd med å bli avsluttet av Microsoft som publiseringsløsning, og for å kunne tilby et bedre produkt. Etter planen skal ny løsning tas i bruk i løpet av 2023.