Nettsteder for alle

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sjekket 278 nettsteder i privat og offentlig sektor for å se om de oppfyller kravene om å være tilgjengelige for alle mennesker uavhengig av funksjonsevne. Nettsidene til fire sykehus i Helse Sør-Øst ble undersøkt og oppnådde et godt resultat.

Illustrasjon

- Sykehusenes nettsider skal være tilgjengelige for alle som trenger informasjon om blant annet behandlinger som blir gitt ved sykehusene våre. Vi har fra starten av fellesprosjektet vårt jobbet for å følge opp krav og føringer, for å lage nettsteder for alle. Difi gjør derfor en svært viktig jobb med å undersøke tilgjengeligheten. Vi skal bruke resultatene fra undersøkelsen til å videreutvikle nettløsningen til beste for brukerne, sier Christin Nyland, leder for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Undersøkte helsenettsteder

Difi delte ut stjerner til alle virksomhetene de undersøkte. For å få seks stjerner måtte alle testene være i 100 prosent samsvar med regelverket for universell utforming av IKT. Ingen av de undersøkte virksomhetene oppnådde seks stjerner. Tre virksomheter fikk fem stjerner, 65 fikk fire stjerner og 116 fikk tre stjerner, 87 fikk to stjerner og sju fikk en stjerne. Gjennomsnittet for alle de undersøkte virksomhetene i landet var 60 prosent.

Difi gjennomførte i alt 1 767 tester på 21 nettsteder i helse- og sosialsektoren. Innenfor Helse Sør-Øst var det fire sykehus som ble satt under lupen: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Sunnaas sykehus. De tre første fikk fire stjerner og oppnådde en skår på henholdsvis 73, 73 og 72 prosent, mens sistnevnte fikk tre stjerner og en skår på 68 prosent.

Difi skriver i sin rapport av to tredeler av befolkningen mellom 16 og 79 år har søkt etter helserelatert informasjon på internett i 2018. «Kontakt med helse- og sosialtjenester kan ofte finne sted i potensielt sårbare situasjoner der det er viktig for den enkelte å kunne orientere seg og samhandle uten å være avhengig av hjelp fra andre. Det er derfor viktig at de digitale tjenestene er utformet med mål om likeverdig tilgang til informasjon og like muligheter til selvbetjening i form av timebestilling og andre tjenester.»

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Alle foretakene i de fire helseregionene fikk i løpet av 2016 nye nettsider, basert på samme tekniske løsning, med samme grafiske profil, og med mulighet for deling av innhold på tvers av helseforetakene. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består i dag av over 40 nettsteder; alle sykehusene, apotekene, IKT-selskapene, de regionale helseforetakene, og heleide selskaper som Pasientreiser, Nasjonal IKT, HDO (Nødnett) og Sykehusinnkjøp. Seks private ideelle sykehus med driftsavtale i Helse Vest lanserte i fjor høst. Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst er også på gang.

 - Da spesialisthelsetjenesten skulle lage ny felles nettløsning for de offentlige sykehusene i Norge, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: Pasientens. Det vi fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan vi løste oppgaven. Etter lansering har vi latt brukerne holde en hånd på rattet. Vi har gjennomført flere brukertester og innspillene er blitt brukt i utviklingen av løsningen, sier Nyland. - Slik skal vi fortsette å arbeide for å utvikle pasientens netthelsetjeneste.