Ny app gir økt mestring i egen hverdag

e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er en bildebasert plan der den individuelle hjelpen brukeren trenger presenteres for å gi oversikt og hjelp til å gjennomføre daglige gjøremål.

Gir forutsigbarhet

e-Plan gir oversikt over ukens og dagens aktiviteter ved bruk av bilder tilpasset den enkelte. Bildene organiseres i rekkefølge for å vise både hva aktiviteten består av og når den skal gjennomføres. En slik tydeliggjøring kan klargjøre forventninger og redusere frustrasjon for målgruppen.

 

Skjermdump fra e-Plan

Skjermdump fra e-Plan

 

Vidar Antonsen (t.v.) og Morten Berger ved Avdeling for nevrohabilitering har utviklet appen som skal gi personer med utviklings

Vidar Antonsen (t.v.) og Morten Berger ved Avdeling for nevrohabilitering har utviklet appen som skal gi personer med utviklingshemming eller autisme bedre mulighet til å mestre sin egen hverdag. Foto: OUS.

Målet er å oppnå selvstendighet og mestring

e-Plan er utformet med fokus på at pasienten selv skal delta aktivt og mestre egen hverdag. Bistand på en digital plattform muliggjør ikke bare informasjon om aktiviteten, men også hvordan den kan utføres. Hver aktivitet kan fremstilles med mange ledd og med individuelt tilpasset bistand. Alarm, visuell timer og avspilling av talebeskjeder er eksempler på slik bistand.

 

e-Plan har gjort hverdagen mer oversiktlig og forutsigbar

-bruker
 

 


Et viktig element for å fremme reell selvstendighet er å kunne gi tilpasset bistand, men også å trappe ned denne i takt med personens egenmestring.

 

Skjermdump fra e-Plan. (Bildeserie fra Matstart.no, publisert med tillatelse)

Skjermdump fra e-Plan. (Bildeserie fra Matstart.no, publisert med tillatelse)

 

Se video om appen her

 

Egne avgjørelser i eget liv

Personer med omfattende og komplekse bistandsbehov vil i stor grad være prisgitt de mange tjenesteyterne de omgir seg med. Dette kan være til hinder for at personen selv får ta del i avgjørelser i eget liv. e-Plan gir muligheter for å delta i planlegging og evaluering av egen hverdag, gjennomføre konkrete valg samt muligheter til å takke nei til aktiviteter.

Skjermdump fra e-Plan

Skjermdump fra e-Plan

e-plan blir snart tilgjengelig

e-Plan utvikles med bistand fra Forse Mobil AS og blir tilgjengelig på AppStore på nyåret 2019. Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus vil avholde flere kvalifiseringskurs i 2019. Tilgang til e-Plan forutsetter deltakelse på slikt kurs.

 

De ulike funksjonene E-plan byr på, har vært et stort skritt mot en mer brukermedvirkende hverdag

-tjenesteyter til brukere
 

 


Se mer informasjon på e-Plans nettside (www.oslo-universitetssykehus.no)