logo

Ny arbeidshverdag for kontormedarbeidere

I løpet av januar sendte helseforetakene i Helse Sør-Øst ut over 100 000 innkallingsbrev digitalt.

Publisert 19.02.2021
Sist oppdatert 12.01.2023
Seksjonsleder kontor ved Kysthospitalet i Stavern, Anita Lind Kristensen. (foto: Sykehuset i Vestfold)

Digitale brev brukes nå ved Sykehuset i Vestfold, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus, i tillegg til Revmatismesykehuset, Betanien hospital og Martina Hansens hospital.

Tidligere prosjektleder for digitalisering av brev ved Oslo universitetssykehus, May Cicilie Minaberg.

Tidligere prosjektleder for digitalisering av brev ved Oslo universitetssykehus, May Cicilie Minaberg. (foto: Oslo universitetssykehus)

– Ved Oslo universitetssykehus sendes det i snitt nærmere 50 000 brev digitalt til pasienter i løpet av en normal måned. Et halvt år etter innføringen startet, utgjør digitale brev 70 prosent av alle ventelistebrev som sendes, sier tidligere prosjektleder May Cicilie Minaberg.

I tillegg til å spare tid på pakking, er det heller ikke nødvendig å bruke tid på å finne riktige pairvedlegg som skal i konvolutten. I stedet lenkes det i brevene til sykehusets nettsider. 

– Antall besøk på nettsidene som brevene lenker til har også økt, sier Minaberg, som er webredaktør ved sykehuset.    

Minaberg er imponert over hvor raskt kontormedarbeiderne har tatt i bruk digitale brev.

– Da prosjektet startet, var det viktig å forankre prosessen grundig hos dem dette ville angå.  Selv om det fortsatt vil være en del papirbrev som sendes fra Oslo universitetssykehus, får jeg tilbakemelding om at brevprosjektet har satt fart på arbeidet med digital pasientkommunikasjon i hele sykehuset. 

 

Forenkler pasientens kontakt med sykehuset

Kysthospitalet er en av klinikkene ved Sykehuset i Vestfold og var pilot for digitale brev i slutten av januar 2021. I en vanlig uke sender de ut cirka 600 brev, og etter tre ukers drift er mellom 80 og 90 % av dem digitale.

– Det fungerer utmerket, sier seksjonsleder kontor, Anita Lind Kristensen. 

 – Vi får inn mange søknader og har brukt mye tid på å skrive ut brev, brette dem, legge i konvolutt og sende. Spesielt de som jobber på poliklinikk ser gevinsten av digitaliseringen når det nå bare er brev til henviser og eventuelt pårørende som sendes på papir. Men også andre seksjoner opplever dette som mye mer lettvint. 
– Vi registrerer at pasienter som vil bytte time nå tar kontakt raskere etter at de har fått innkalling, sier Lind Kristensen. 

Også ved andre avdelinger på Sykehuset i Vestfold er innføring av brevløsningen vurdert som vellykket:
– Vi har møtt endringsvillige og godt forberedte medarbeidere i alle klinikkene, sier innføringsansvarlig Anne Flaatten. I løpet av den første uken ble 69 prosent av tilsammen litt over
8 000 brev fra oss sendt digitalt.
– Det har vært få feilmeldinger og det er ikke tvil om at denne tjenesten forenkler mange pasienters kontakt med sykehuset, sier hun.

Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, vil få brev fra sykehuset tilsendt i vanlig post. Brev som inneholder prøvetakingsutstyr, svarkonvolutter eller andre gjenstander sendes som vanlig post. Brev til henviser og pårørende sendes fortsatt på papir.

I løpet av året skal også Akershus universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Vestre Viken starte innføring av digitale brev.


Flere digitale pasienttjenester kommer

Det arbeides med flere digitale innbyggertjenester i  Helse Sør-Øst. Blant annet skal pasienten etter hvert kunne følge med på hvor langt henvisningen er kommet ved sykehuset, og få mulighet til å kunne sende melding (via helsenorge.no) til avdelingen hvis oppsatt time ikke passer.


Les også

Viktig service til pasienter