Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten

De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katar
Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katarina Cartfjord (Helse Midt-Norge), Anne-Cathrine Hjertaas (KS) og Anita Mentzoni-Einarsen (Helse Nord).

- Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.
- Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. - Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser.

 

Samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i foretaksmøte 15. januar i fjor om å utvikle et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med KS. Dette skulle erstatte det tidligere topplederprogrammet for helseforetakene.

Det nye topplederprogrammet vil gi deltakerne mulighet til å videreutvikle kompetansen innenfor strategisk ledelse, ledelse på tvers av profesjoner og tjenesteområder, identitet og kultur, innovasjon og omstilling, pasient- og brukermedvirkning, organisering av pasientens helsetjeneste, helseøkonomi og ulike finansieringssystemer.

I skissen til program er det planlagt seks fysiske samlinger over ett år, hvor hver samling varer i tre-fire dager. Programmet blir strukturert i to parallelle spor: lederutvikling (personlig lederskap) og utviklingsprosjekt (organisasjons-, samfunns- og samspillsforståelse). BI, de regionale helseforetakene og KS skal samarbeide om å lage det endelig programmet.

De to helsesektorene starter nå rekrutteringen av kandidater til utdanningen. Det første kullet starter etter planen opp høsten 2020, med 20 deltakere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og 20 deltakere fra spesialisthelsetjenesten. Programmet skal kunne gjennomføres i kombinasjon med ordinær jobb, være knyttet opp til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.