Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

​Forskere ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF/Ullevål ble i 2012 tildelt midler fra Helse Sør-Øst RHF for å undersøke hvordan det gikk over tid med dem som ble innlagt på sykehus etter terrorhandlingene. Av 48 som ble innlagt på sykehus, var det 30 personer som samtykket til å delta i forskningsprosjektet.

Les hele saken på Sunnaas sykehus' nettsider