Ny informasjonsside for leger i sykehus og kommune

Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på Avdeling for samhandling  på Ahus lansert en egen informasjonsside for leger. Her skal de formidle kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandlingen mellom sykehus og kommune.  

Illustrasjon

Kvalitet- og pasientsikkerhet i helsetjenesten er viktig, og god samhandling er ett område som bidrar til å kunne sikre dette. Samhandlingsoverlege Morten Glasø og fastlege og praksiskonsulent Lene Gjelseth Dalbak ved avdeling samhandling Ahus har jobbet for å kunne samle informasjon til legene på ett felles sted. I samarbeid med Kompetansebroen er resultatet er blitt en egen side for leger i deres opptaksområde. På den nye informasjonssiden for leger finnes det blant annet e-læringskurs, filmer, informasjon om lokale tilbud, henvisningsrutiner, samhandling og nyttige nettsteder.

Les mer om legesiden på Kompetansebroen