Ny styreleder ved Sørlandet sykehus HF

Morten Noreng er av styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt til ny styreleder ved Sørlandet sykehus HF. Bjørn Walle er oppnevnt til nytt styremedlem.

​Morten Noreng har vært styremedlem i Sørlandet sykehus HF og etterfølger Camilla Dunsæd i rollen som styreleder.

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram og vedtatt i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF torsdag 13. september.

Oppnevningen bekreftes i foretaksmøtet med Sørlandet sykehus HF 25. september og gjelder for perioden frem til februar 2020.