logo Helse Sør-Øst

Nye medisiner skal innføres raskere

Norge ligger på sjetteplass av 39 europeiske land når det gjelder innføring av nye medisiner. – Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Publisert 13.05.2022

Legemiddelindustriens europeiske bransjeforening (EFPIA) kartlegger hvert år tiden det tar, fra en ny medisin får markedsføringstillatelse til den er tilgjengelig for pasientene.

Tidligere var det nok at noen få pasienter i et land hadde tilgang til et legemiddel for at dette skulle klassifiseres som tilgjengelig. Dette skapte misforståelser. Fra 2021 kartlegges andelen nye medisiner som er innført, finansiert og tilgjengelig for alle pasienter i det aktuelle landet.

EFPIA-rapporten for 2021 viser at Norge ligger etter fem andre land i tilgang til nye medisiner, men foran 33 andre europeiske land, herunder alle andre nordiske land, England og Sveits. Norge er også på sjetteplass av 39 for tilgang til nye kreftlegemidler.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich
I Norge vurderes nye medisiner opp mot kriterier fastsatt av Stortinget, herunder sykdommens alvorlighet, nytten og ressursbruken. Medisinske fageksperter fra helseforetakene blir brukt i stort omfang i disse vurderingene. 
– Vi ønsker i tillegg å samarbeide med Legeforeningen for å utpeke fagfolk på de ulike områder til dette viktige arbeidet, sier Frich.

Han sier at det er et ønske om enda tettere samarbeid med legemiddelindustrien fremover. I 2021 brukte legemiddelfirmaene i gjennomsnitt 289 dager på å levere dokumentasjon som ble etterspurt for å kunne vurdere om Stortingets kriterier er oppfylt.

– Vi skal bli bedre på tidsbruk, slik at norske pasienter får enda raskere tilgang til ny og god behandling, sier Frich.

Nye medisiner skal innføres raskere (Aftenposten)