Nye tiltak for den akutt syke pasienten

Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.


Den kritisk syke pasienten er ett av fire tverrgående satsingsområder i Utviklingsplan 2035 for Akershus universitetssykehus (Ahus). Det følges nå opp med to nye prosjekter som skal sikre effektiv pasientflyt i akuttmottaket, og en gradvis styrking av intensiv- og overvåkingskapasiteten på sykehuset.

Les hele saken på Akershus universitetssykehus' nettsider