logo

Nytt dialysetilbud i Oslo åpnet

Den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble offisielt åpnet 23. mars 2022 av administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 24.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Terje Rootwelt klipper snor

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF erklærer den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse for åpnet, sammen med administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. Foto: Helse Sør-Øst RHF. 

Avdelingen vil med 22 nye dialyseplasser bidra til å styrke lokalsykehustilbudet for pasienter som er i behov av dialyse i Oslo. I første pulje er 30 pasienter overført fra Oslo universitetssykehus. Avdelingen vil gi tilbud både om hjemmedialyse og dialyse i sykehuset.

- Det er nedlagt mye arbeid for å planlegge for et godt lokalsykehustilbud for pasienter som er i behov av dialyse i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehuset. Dette tilbudet vil bidra til å styrke det samlede tilbudet ved Lovisenberg og gir mer sammenhengende pasientforløp for denne pasientgruppen, sier Rootwelt. 

En prosjektgruppe ledet av prosjektdirektør Andreas Moan i Helse Sør-Øst RHF har arbeidet med dialyseprosjektet gjennom flere år. 

- Brukerrådet har hjulpet oss å huske på hva dette handler om, og det er gjennomført et eget tjenesteutviklingsprosjekt for at det nye tilbudet skulle bli så godt som mulig. Det har vært en lang prosess, men engasjerte fagpersoner har gjort en flott innsats med å etablere tilbudet, og Oslo universitetssykehus har bidratt på en god måte i etableringen, sier Moan.   

Etableringen av det nye tilbudet inngår i et større prosjekt med å styrke lokalsykehusene i Oslo.