logo

Nyutdannede intensivsykepleiere klare for jobb

Siden pandemien startet vinteren 2020 har rundt 200 sykepleiere i Helse Sør-Øst startet utdanning innen intensivsykepleie. Fra nyttår er rundt 55 av disse ferdig utdannet og klare for jobb. Til sommeren er nye 80 intensivsykepleiere klare.

Publisert 30.12.2021
Sist oppdatert 12.01.2023
Intensivsykepleiere
Terje Rootwelt.

Terje Rootwelt.

​​​ 

 
- Mangel på ansatte med nødvendig intensivkompetanse har vært en kritisk faktor gjennom hele pandemien, derfor har vi økt antall utdanningsstillinger betydelig. Det er gledelig at flere av disse nå begynner å bli ferdig med utdanningen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

200 stillinger

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2021 fikk Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å øke antall utdanningsstillinger med 54. Helse Sør-Øst økte antallet til 68. I tillegg til denne økningen var rundt 130 sykepleiere allerede i en intensiv utdanningsstilling da pandemien startet.

Helse Sør-Øst RHF vurderer nå om antall utdanningsstillinger skal økes ytterligere. 

​- Vi skal ikke bare øke den samlede intensivkapasiteten, som vi tydelig har erfart er for lav. Vi skal også bli mindre avhengige av vikarer fra Danmark og Sverige, sier Rootwelt. 

Utreder b​​ehovet​

Arbeidet med å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet nasjonalt og i Helse Sør-Øst har allerede startet.​ 
- I tillegg til å øke antallet intensivsykepleiere, må vi få til en bedre oppgavedeling og god bruk av de samlede personellressursene, sier Rootwelt.

Denne utredningen vil forhåpentligvis legge grunnlaget for en bedre intensivkapasitet i fremtiden, samt gode planer for å trappe opp kapasiteten ved pandemier, masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av intensivtjenestene.