logo Helse Sør-Øst

Nyutdannede leger skal lære mer om psykisk helse

I tråd med regjeringens målsetting har antall LIS-1 i Helse Sør-Øst økt med 88 stillinger de siste årene. Fra og med våren 2023 vil det årlig være 504 stillinger i vår region.  I tildelingen av nye stillinger til helseforetakene stiller Helse Sør-Øst RHF krav om at nye LIS-1 stillinger fra 2022 skal gjennomføres som tre-delt tjeneste der tjeneste innen psykiatri inngår i tillegg til medisin og kirurgi.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Sykehansatte ved PC
​I tillegg til 12 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten skal alle i en LIS-1 stilling gjennomføre seks måneder i kommunehelsetjenesten. Her får kandidatene god innsikt i de ulike arbeidsoppgaver og hverdagen til en spesialist i allmennmedisin eller en fastlege.

Svein Tore Valsø

Svein Tore Valsø

- Helseforetakene har lenge meldt om rekrutteringsutfordringer knyttet til psykisk helsevern. Det regionale helseforetaket har i tildelingen av nye stillinger til helseforetakene stilt krav om at nye LIS-1 stillinger fra 2022 skal gjennomføres som tre-delt tjeneste der psykiatri inngår i tillegg til medisin og kirurgi. Vi mener at erfaring fra psykisk helsevern under LIS-1 perioden vil virke rekrutterende for senere søknad til spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri, sier direktør for personal og kompetanseforvaltning Svein Tore Valsø.

God ef​fekt

Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF har allerede tilbudt et LIS-1 løp som innbefatter tjenestene innen psykiatri. Ett av disse er Akershus universitetssykehus (Ahus) som har hatt denne ordningen helt tilbake fra 2008. 

Grethe Kolloen som er ansvarlig for rekruttering og oppfølgingen av LIS-1 utdanningen ved Ahus er ikke i tvil om at denne tredelingen har bidratt godt til rekruttering innenfor psykiatri. 

Grethe Kolloen

Grethe Kolloen

- Psykiatrien hos oss hadde ikke rekruttert så bra som de gjør nå hvis ikke LIS-1 kandidatene hadde vært innom psykiatrien i fire måneder. Vi har fremdeles rekrutteringsutfordringer, men det hadde vært verre hvis det ikke hadde vært denne tredelingen, sier hun.

Ved Ahus vurderer de nå å utvide psykiatri-tilbudet videre, til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og til rusfeltet. I dag settes alle LIS-1 inn i voksenpsykiatrien. 

- BUP rekrutterer dårlig også ved Ahus, så vi har lekt litt med tanken om at LIS-1 også skal få erfaring derfra. LIS-1 er heller ikke innom rus og avhengighet. Det er viktig at et LIS-1 løp gjenspeiler den virkeligheten som møter fastlegene. Dette gjelder også alderspsykiatri, sier hun.
Kolloen understreker også at det er viktig at psykiatrien tar godt vare på legene i spesialiseringen. God veiledningen i en hektisk hverdag og oppfølging når kandidatene forsvinner ut i distriktene er viktig understreker hun.

- Finner vi de menneskene vi ønsker, så må vi satse på dem, sier hun. 

Noen av LIS-1 stillingene ved Ahus er også knyttet opp mot anestesi, barnesykdommer og fødselshjelp- og kvinnesykdommer.  

- Her ser vi at disse ofte rekrutteres tilbake til LiS-3 stillinger etter at de har vært ute i kommunehelsetjenesten, sier Kolloen.

Viktig bakgru​nn

Øystein Ohr

Øystein Ohr

Øystein Ohr er en av LIS-1 kandidatene ved Ahus som gjennomførte sin fire måneders periode innenfor psykiatri i fjor høst. Han er svært positiv til ordningen. Psykiatri vektlegges noe ulikt i legestudiene, men for mange studenter er dette et mindre kjent område sammenlignet med somatikken etter endt studie.  
  
Selv hadde Ohr et halvt år i psykiatrien før han startet ved Ahus. 

- Dette er noe annet, men psykiatri er et fag man vokser på. Det utløser mange følelser fordi vi står i mye lidelser på en måte som vi har blitt mindre eksponert for gjennom studiet. I begynnelsen står vi overfor en pasient der vi vet at noe er galt, men uten å vite årsaken. Og, i motsetning til i medisin, treffer du folk som ofte ikke vil ha behandling. Det eneste de vil er å dra hjem. Det er tøft på en helt annen måte, sier Ohr.

Ulik p​raksis

Ahus er ikke alene om å ha startet et tre-delt tjeneste med psykiatri. Sykehuset Sørlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF har også tilbudt tre-delt tjeneste en stund. Vestre Viken HF, Sykehuset i Østfold og Sykehuset Innlandet planlegger oppstart med tre-delte stillinger fra høsten 2022 og våren 2023. 

Viktig uansett

Etter endt LiS-1 løp er det ett år i førstegangstjenesten som venter Ohr. Han vil bruke tiden godt til å vurdere videre løp. Om det blir psykiatri har han ikke bestemt seg for ennå. Men, understreker han, en bakgrunn i psykiatrien er uansett svært viktig å ha med seg videre. 

- Dette er uansett et fag mange har veldig godt av å ha med seg i bagasjen. Det er ofte legen som møter pasienten før innleggelse til psykiatrien.