logo Helse Sør-Øst

Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Gaustad og Aker

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilslutning til å legge planforslaget for nye Oslo universitetssykehus og Gaustad og Aker ut til offentlig ettersyn og til høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Høringen gjennomføres i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 16.05.2022
Sist oppdatert 01.06.2022
Dette er andre gang reguleringsplanene er på offentlig ettersyn og høring. Det foreligger nå reviderte planforslag på bakgrunn av tidligere innkomne innspill både for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill på de endringer og justeringer som er implementert i planene etter forrige offentlige ettersyn.