logo

Økt støtte til psykiske helsetjenester for studenter

Helse Sør-Øst RHF øker støtten til studenter med psykiske helseplager. Den årlige bevilgningen til studentsamskipnadene omfatter også fagskolene i regionen. 

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 24.08.2022
Støtten fra Helse Sør-Øst RHF er et supplement til tilbudene ved studentsamskipnadene, og midlene skal brukes til lavterskeltilbud på spesialisthelsetjenestenivå for studenter med psykiske helseplager. 

For 2022 tildeles i alt 17 millioner kroner til dette formålet. Dette er en økning på én million kroner fra i fjor, og en økning på 7 millioner kroner fra 2019 da det ble delt ut 10 millioner kroner.

Cecilie SKule

Cecilie Skule

​- Vi vet at studenter har behov for tilrettelagte tjenester på studiestedene, og at samskipnadene gjør en viktig innsats innen forebygging og behandling. Vi er glad for å kunne støtte opp om disse tilbudene, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Studenter står fritt til å kunne benytte seg av alle de andre tjenestene innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

Jan Frich

Jan Frich

- Det er viktig for Helse Sør-Øst RHF å bidra med disse midlene og vi er glade for at vi i år også kan ta studenter ved fagskolene inn i samme ordningen, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF. 
I 2019 startet en omlegging hvor det regionale helseforetaket økte den samlede støtten til studenthelse, og inngikk avtaler om tilskudd på samme nivå til alle studenter i regionen.