logo

Ønsker flere telefon- og videokonsultasjoner

Andelen telefon- og videokonsultasjoner skal være minst 15 prosent. – Vi kan nå dette målet lettere ved å lære av hverandre, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Publisert 05.01.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Tre personer i videosamtale

Siste halvdel av 2021 ble mellom 10 og 11 prosent av alle konsultasjonene gjennomført over telefon eller via videoløsninger.

– Da landet stengte ned under pandemien, tok sykehusene i bruk telefon- og videoløsninger i mye større grad enn tidligere, og mange pasienter og ansatte hadde gode erfaringer med dette, sier Frich. 

Helseforetak.png


Innen psykisk helsevern har sykehusene vært gode til å benytte seg av telefon- og videokonsultasjoner, og spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge. Her har nesten 30 prosent av alle konsultasjonene blitt gjennomført over telefon (24 prosent) og video (6 prosent) hittil i år.

I somatikken er det særlig fagområdene endokrinologi (hormonsykdommer) og urologi som benytter seg av nye løsninger for konsultasjoner, og Jan Frich mener at flere somatiske fagområder bør utnytte mulighetene som ligger i digitale konsultasjoner. 

Tabell telefon- og videokonferanser etter fagområde


– Selv om ikke alle konsultasjoner verken kan eller skal gjennomføres over telefon eller video, opplever jeg at de ansatte er positive til mer bruk av slike løsninger. Det handler om å se mulighetene og legge til rette for mer bruk av digitale løsninger, sier Frich.

Han trekker blant annet fram Sykehuset Innlandet som et godt eksempel. Innen fysikalsk medisin og rehabilitering har helseforetaket brukt telefon og video ved nær 40 prosent av konsultasjonene. 

– Dette er tidseffektivt både for oss og pasientene. Vi opplever vi at vi kan komme raskere i gang med behandlingen, og at vi kan følge opp pasientene oftere enn vi ville hatt anledning til ved fysisk oppmøte, sier direktør for medisin og helsefag ved Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

– Innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering har vi en del pasienter i arbeidsfør alder som jobber redusert. Det er lettere for dem å kombinere arbeidsliv og rehabilitering når de slipper å reise til oss, sier Pettersen.

Hun innrømmer at det kan være noe teknisk plunder og heft når ansatte gjennomfører digitale møter, men sier at dette stort sett går bra.
– Vi må ikke glemme at det også kan være utfordringer med fysiske møter, slik som forsinket kollektivtransport, trøbbel med bilen eller avlysning på grunn av sykdom, sier direktøren.

Ved Sykehuset Innlandet er det for enkelte pasientforløp definert hvilke konsultasjoner som skal være på video.
– Telefon- og videokonsultasjoner er ikke svaret på alt, og tilbudet har sine begrensninger, men vi mener det kan erstatte en del aktivitet som tidligere ble gjort ved fysisk oppmøte. Det gjelder helsehjelp som er samtalebasert og der det holder å se og høre pasienten, sier Pettersen.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, sier at bruken av telefon- og videokonsultasjoner gikk ned da samfunnet åpnet mer opp igjen etter sommeren 2021. – Framover blir det viktig at vi bruker slike løsninger som en naturlig del av sykehusenes tilbud, og ikke bare som et alternativ når det er mye smitte i samfunnet, sier Frich.​​