Ønsket innovasjonspartnerskap velkommen

Sykehuset Østfold markerte denne uken innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp» som er inngått med selskapet Diffia som hovedleverandør og selskapene Sopra Steria og Netlife som underleverandører.

Innovasjonspartnerskapet skal utvikle digitale løsninger som gjør at kreftpasienter som er hjemme kan følge med på og aktivt håndtere egen sykdom på en bedre måte. De digitale løsningene skal også bidra til bedre koordinering og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene for kreftpasienter. Avtalen er den første her i landet som er inngått mellom et sykehus og en privat aktør gjennom ordningen for innovasjonspartnerskap.

- Dette er ett av fire pågående innovasjonspartnerskap i regionen, og Sykehuset Østfold har kommet lengst. Vi er svært glade for at foretakene på denne måten utvikler løsninger som gir bedre og tryggere tjenester ved hjelp av ny teknologi, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen.

Gruppebilde

Kontrakten mellom Sykehuset Østfold og Diffia ble markert med alle samarbeidspartnere tilstede

I tillegg til to pågående innovasjonspartnerskap ved Sykehuset Østfold, som begge legger til rette for hjemmeoppfølging av pasienter, har Vestre Viken helseforetak inngått innovasjonspartnerskap for å finne løsninger for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen. Sunnaas sykehus har sammen med Oslo universitetssykehus og Oslo kommune inngått innovasjonspartnerskap knyttet til løsninger som gjør at slagrammede kan fortsette å bli bedre når de kommer hjem etter sykehusoppholdet.

De fire innovasjonspartnerskapene har alle fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.

- For Helse Sør-Øst RHF er det viktig at innovasjonsinitiativ i foretakene i størst mulig grad kommer hele foretaksgruppen til gode. Vi er derfor med som såkalt følgevirksomhet i disse prosjektene for å kunne bidra til at de løsningene som blir en suksess kan gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i vår region. Det er imponerende å se den skaperkraften som finnes i helseforetakene og vi hilser selvsagt disse avtalene velkommen, sier Rune Simensen

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar 2017. Ordningen innebærer at et helseforetak og en eller flere næringsvirksomheter går sammen om å utvikle løsninger det er behov for i sykehusene, og der beslutning om eventuelt å kjøpe løsningen først tas når det felles innovasjonsarbeidet er gjort.

Les mer om innovasjonspartnerskapene i Helse Sør-Øst:

Sykehuset Østfold har fått ny partner10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølging10 millioner kroner til Vestre VikenEt slag for fremtidens helsetjeneste