logo

Oppdragsdokument og foretaksmøte

Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. 

Publisert 11.01.2022
Helse Sør-Øst RHF skal i 2022 innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål: 

  1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
  2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
  3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp


Oppdragsdokument - regjeringen.no

Det ble 10. januar avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.