logo

Oppleves nyttig for behandlere

«Jeg snakket akkurat med Legevakten i Oslo. De tok i bruk dokumentdeling i kjernejournal i går, og allerede første dag hadde de pasienter hvor opplysningene i dokumentene delt i kjernejournal endret på behandlingsforløpet til pasientenes beste.»

Publisert 16.12.2020
Sist oppdatert 12.01.2023
Kvinner i hvite skjorter ser på en bærbar PC

Dette er bare én av tilbakemeldingene som er kommet etter at utprøvingen av dokumentdeling via kjernejournal mellom Oslo universitetssykehus og utvalgte eksterne behandlere startet 10. november.

 

Jacob Holter Grundt
– Utprøvingen har så langt gått veldig bra. Vi får høre at dette er enkelt å bruke og klinisk nyttig, sier barnelege ved Oslo universitetssykehus og prosjektleder i EPJ kjernejournal dokumentdeling, Jacob Holter Grundt (bildet). 

 

2500 oppslag

Dokumentdelingen gir behandlere utenfor sykehuset (i første omgang Oslo legevakt, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Aker, Lovisenberg diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus og enkelte fastleger i Oslo-området) lesetilgang til epikriser, sammenfatninger og røntgensvar fra journalsystemet til Oslo universitetssykehus. Siden utprøvingen startet, har om lag 100 eksterne behandlere slått opp i journaldokumenter ved sykehuset over 2500 ganger. Per 10. desember viser tallene at det var gjort oppslag i over 1000 dokumenter så langt, og at epikriser og røntgensvar var mest etterspurt. De fleste forespørsler gjelder fjoråret eller noe tidligere, mens enkelte går over ti år tilbake i tid.
– Vi har fått tilbakemelding om at noen ønsker å kunne kopiere tekst fra sykehusjournalene, og at ordningen skulle ha omfattet flere dokumenttyper og flere sykehus.  Utvalg av dokumenttyper blir viktig å evaluere, og tanken er at flere sykehus og behandlingssteder skal kobles på, men dette vil naturlig nok ta tid, sier Grundt. 

Evaluering klar i januar

Evaluering av utprøvingen skal være klar i løpet av januar og Norsk helsenett som tjenesteleverandør, er nå i gang med  intervjuer av et antall eksterne behandlere som har meldt seg frivillig til å dele sine erfaringer. 

Det skal også være erfaringsmøter med Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner for å gjennomgå feilhåndtering og behov for justeringer i løsningen. I tillegg innhentes erfaringer fra brukerutvalg og ungdomsråd ved Oslo universitetssykehus for å evaluere tjenesten på Helsenorge, og for å få tilbakemeldinger på informasjonen som har gått ut til befolkningen på nettsider og i andre kanaler. 

–  Vi planlegger å utvide utprøvingen også interregionalt, ved at barnekreftleger fra ulike sykehus i Norge kan se journalnotater til pasienter som har vært på Oslo universitetssykehus. Det blir det første lille trinnet på veien mot en nasjonal løsning, sier Grundt.

Utprøvingen utvides ved at Helse Nord starter deling med et begrenset antall helsepersonell i Bodø-området fra midten av desember. Prosjektet i Helse Sør-Øst legger også plan for en gjennomføringsfase som tentativt blir fra våren 2021, der man ser for seg en trinnvis innføring av løsningen til ulike grupper helsepersonell som bruker kjernejournal.

Norsk helsenett (NHN) er nasjonal tjenesteleverandør for kjernejournal og Helse Sør-Øst er hovedsamarbeidspartner i prosjektet. Tjenesten omfatter i første omfang epikriser, sammenfatninger og bildeundersøkelser, og på sikt er målet også å dele ulike typer prøvesvar og henvisninger.