Oppnevning av valgstyre til valg av ansattvalgte styremedlemmer

Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et valgstyre som har ansvar for å organisere og gjennomføre valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Valgstyret består av to representanter fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF og fem representanter som hovedorganisasjonenes (Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN).

1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Erik Thorshaug)

2. Dag Vatne (vara: Ann Margit Dobloug Mengshol)

3. Anne Bi Hoffsten (vara: Mette Neergård)

4. Tove Røsten (vara: Svein Øverland)

5. Joachim Thode (vara: Morten Sæheim)

6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen)

7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik).

Innen 15. mars 2019 gjennomføres valg av ansattrepresentanter til styret i det regionale helseforetaket. Ansattrepresentanter velges av og blant de ansatte i helseforetaksgruppen. De ansattvalgte styremedlemmene skal være en del av styret i to år fra 16. mars 2019.

Parallelt med dette valget gjennomføres tilsvarende valg av og blant de ansatte til styrene i hvert av helseforetakene.

Fant du det du lette etter?