OUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertet

OUS har i mange år vært ledende i verden innen utviklingen av nye metoder innen ultralyd av hjertet. Vi har publisert utallige vitenskapelige artikler om dette, og det har blitt avlagt over 40 doktorgrader innen temaet hjertefunksjon og ultralyd de siste  årene ved avdelingen.

Centre for Cardiological Innovation (CCI)

 

SENTERLEDER: Professor og avdelingsleder av Kardiologisk avdeling, OUS, er også leder av CCI. Foto: OUS

SENTERLEDER: Professor og avdelingsleder av Kardiologisk avdeling, OUS, er også leder av CCI. Foto: OUS

Verdens største produsent av ultralydutstyr for bruk i hjertediagnostikk er General Electric Vingmed. De utvikler og produserer ultralydmaskinene deres i Norge og har blant annet mange ansatte i Forskningsparken på andre siden av Ringveien fra Rikshospitalet.

 

Vårt samarbeid

Det har derfor vært et naturlig samarbeid mellom Kardiologisk avdeling og Vingmed i mange år.

Dette var nok noe av bakgrunnen for at Kardiologisk avdeling ved OUS og undertegnede fikk tildelt et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) fra Norges Forskningsråd i 2011.

Les mer om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) her.

Tildelingen innebar en grunnfinansiering på 10 millioner kroner hvert år i 8 år.

Sammen med næringslivet

Meningen med et SFI er å drive vitenskap av høy kvalitet, men også utvikle innovative produkter sammen med næringslivet.

Andre vitenskapelige partnere som er med i CCI er UiO og Simula, og næringslivspartnere er Medtronic og CardioSolv.

Medtronic er en av verdens største produsenter av medisinske device’er, slik som pacemakere og hjertestartere. Simula jobber med utviklingen av simuleringsteknikker av hjertefunksjonen.

Les også: Blodpropp i hjertet kan føre til hjerneslag

Oppdage hjertestans

CCI har siden oppstarten utviklet to meget viktige innovasjoner som har blitt integrert i ultralydmaskinene til GE Vingmed.

Les mer om ultralydmaskinene her:

Den første ble lansert i 2015, og handler om at pasienter som står i fare for å få hjertestans, f.eks. etter et hjerteinfarkt, har et bestemt mønster som venstre hjertekammer trekker seg sammen på.

Mønsteret ble oppdaget av seksjonsleder og 1. amanuensis Kristina H. Haugaa og undertegnede for noen år tilbake. Vi kalte mønsteret «mekanisk dispersjon» og dette kan oppdages av en programvare som kan integreres i ultralydmaskiner.

 

RIKSHOSPITALET, OUS: Fra markering i 2017, fra venstre: Professor Otto Smiseth (OUS), professor Egil Samset (GEVU), lege og stip

RIKSHOSPITALET, OUS: Fra markering i 2017, fra venstre: Professor Otto Smiseth (OUS), professor Egil Samset (GEVU), lege og stipendiat Øyvind Lie (OUS), professor Thor Edvardsen (OUS). Foto: OUS

Hvis dette sammentrekningsmønsteret er meget uttalt er det større risiko for at pasienten kan få hjertestans på et eller annet tidspunkt og behandlingen kan derved innrettes mot å hindre dette.

 

Vingmed var først ute med denne innovasjonen i sine ultralydmaskiner, men alle produsenter av hjerteultralyd har nå denne typen programvare i deres maskiner.

Les mer om forskningen som kan forebygge hjertestans og se video her (www.nrk.no)

Behandling av hjertesvikt

Den andre store innovasjonen fra CCI ble lansert i Vingmeds ultralydmaskiner i 2017.

Ved hjelp av denne innovasjon kan kardiologer måle selve arbeidet som utføres i venstre hjertekammer.

Dette er spesielt viktig ved hjertesvikt for å teste på forhånd hvilken type behandling som er korrekt for våre pasienter.

Den vil blant annet kunne sjekke om pasientene vil ha nytte av resynkroniseringsterapi.

Det går ut på at det blir operert inn en spesiell type pacemaker i pasienten.

Metoden er utviklet av klinikkleder og professor Otto A. Smiseth, overlege Kristoffer Russell og ingeniør Morten Eriksen.

Denne metoden har også vakt internasjonal oppmerksomhet og er brukt i mange pågående store vitenskapelige studier.

Les mer om ultralyd av hjertet og om forskning og innovasjon ved CCI.

CCI har også utviklet mye annen spennende innovasjonsutvikling som vil bidra til mange patenter og forhåpentligvis også mange flere produkter hos både Vingmed og Medtronic i årene som kommer.