Øyvind Grinde blir ny informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF

Øyvind Grinde (43) er tilsatt som informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF. Grinde er Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Tromsø, og han har i tillegg en mastergrad i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

Grinde

Grinde kommer nå fra stillingen som seksjonssjef i Direktoratet for forvalting og ikt (Difi), der han leder statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet. Han har også vært ansatt i Conax AS, der han blant annet har drevet med risiko- og sårbarhetsanalyser og har vært leder for utviklingsavdelingen for sikkerhetskritisk programvare.    

- Jeg er glad for at vi nå har ansatt Øyvind Grinde, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF, Atle Brynestad.

- Grinde har solid erfaring fra informasjonssikkerhetsområdet både fra offentlig og privat virksomhet. Dette er kompetanse vi har behov for i vår store satsing på digitalisering i helseregionen, sier Brynestad.

Grinde tiltrer stillingen som informasjonssikkerhetsleder 1. april 2019.