logo

ParkinsonNet innføres i Helse Sør-Øst

ParkinsonNet innføres nå i Helse Sør-Øst og i hele Norge. Målet med ParkinsonNet er å gi mennesker med Parkinsons sykdom og parkinsonisme den best mulige helhetlige oppfølgingen på tvers av omsorgsnivå. ParkinsonNet har vist seg å være en god modell for å få til en tverrfaglig god oppfølging for parkinsonpasienter.

Publisert 05.10.2021
Systematisk kompetanseheving og etablering av tverrfaglige nettverk står sentralt i modellen. Foreløpig er fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere inkludert i nettverkene.  

Anders Debes

Anders Debes

- Vi håper innføringen av ParkinsonNet vil lette hverdagen for pasienter med Parkinsons sykdom og parkinsonisme i Helse Sør-Øst og rundt om i hele landet, sier Anders Debes avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF.  

Nederlandsk mode​ll

ParkinsonNet er en nederlandsk modell for samhandling. Den ble pilotert i Norge (Rogaland og Oslo) i perioden 2017 til 2019. I oppdragsdokumentet for 2020 fikk de regionale helseforetakene i felles oppdrag å utarbeide en plan for nasjonal iverksetting.

Regionalt p​rosjekt

Helse Sør-Øst har opprettet eget regionalt prosjekt for innføring av ParkinsonNet. Oslo universitetssykehus HF har fått i oppdrag å lede prosjektet i samarbeid med de andre sykehusene i regionen. Det er oppnevnt lokale koordinatorer ved alle nevrologiske avdelinger i Helse Sør-Øst. Fra sommeren 2024 er planen at ParkinsonNet skal inngå som en del av driften ved de nevrologiske avdelingene.

Denne høsten er det grunnkurs og oppstart av ParkinsonNet i Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Grunnkurs nr to for disse helseforetaksområdene blir rett før og rett etter sommeren 2022. Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken vil etter dette være egne ParkinsonNet områder. Det vil si at hvert sykehus med sine tilhørende bydeler/kommuner er ett ParkinsonNet område. 

Fagpersonregis​ter

Det er etablert et fagpersonregister der alle som har gjennomført et tre dagers grunnkurs i regi av ParkinsonNet står listet. https://parkinson.no/fagpersoner#!parkinsonnet=true  Det er per i dag cirka 400 fagpersoner som har gjennomført grunnkurs og er medlemmer av ParkinsonNet. Det er tilknyttet en søkemotor slik at bruker, pårørende, helsepersonell og leger lett kan søke opp fagperson fra ønsket faggruppe i ønsket geografisk område. 
 
Leger er sentrale samarbeidspartnere for dette tverrfaglige nettverket, men ikke del av fagpersonregisteret. Det sentrale er at leger vet om ParkinsonNet, ser hensikten med en tverrfaglig oppfølgning av sine pasienter, og er kjent med registeret.