Pasientene får digitalt innsyn i pasientjournal og logg

Til neste år kan pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst lese utvalgte deler av journalen sin på den nasjonale portalen helsenorge.no. Pasientene vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen.

Pasientjournal
 

Leder Rune Kløvtveit i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst sier at digitalt innsyn i pasientjournalen styrker pasientens mulighet til medvirkning.

Rune Kløvtveit

Rune Kløvtveit

– Fordelen er at du som pasient får oversikt over hva som er skrevet om deg. Du får mer kontroll og kan forberede deg bedre på innleggelse eller undersøkelser på sykehuset. Pasientsikkerheten øker fordi du som pasient får bedre oversikt og dermed større innflytelse på den behandlingen du skal få. Også når du skrives ut fra sykehuset og kanskje skal over i rehabilitering, kan du forberede deg bedre, sier Kløvtveit.

Han er også fornøyd med at pasientene skal få se hvilke sykehusansatte som har vært inne i journalen deres.
– Innsyn i loggen er noe mange pasienter har savnet. Nå får pasienten kontroll på hvem som har vært inne i journalen. Dette er veldig positivt, sier Kløvtveit.

Styrker dialogen mellom pasient og behandler

 – Pasientene skal ha enkel tilgang til egne helseopplysninger. Når pasienten slipper å ta kontakt med sykehuset for å be om å få journalen utlevert, blir innsyn både enklere og raskere, sier Roar Rønning. overlege ved Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Innlandet. Rønning er også assisterende programleder for Regional klinisk løsning som arbeider med å innføre regionale dataløsninger ved sykehusene i Helse Sør-Øst.

 – Med dagens kommunikasjonssamfunn er pasientrollen i endring. Innsyn i journal på nett vil kunne øke pasientens kunnskap om egen sykdom og behandling, noe som kan gi bedre dialog mellom pasient og behandler, sier Rønning.

Lanseres neste år

I første omgang er det utvalgte journaldokumenter skrevet fra og med 15. oktober, som omfattes av innsynstjenesten. Ønsker man innsyn i dokumenter datert før dette, må man som tidligere be sykehuset om papirutskrift. 1. kvartal neste år vil det være en formell lansering av tjenesten for alle pasientene i Helse Sør-Øst.
– De fleste pasientene har et ønske om å kunne se alt digitalt. Vi er fornøyd med at dette kommer nå, men skulle gjerne ha sett at flere dokumenter ble tilgjengelige og at man kunne få se lengre tilbake i tid, sier Rune Kløvtveit. 

Innsyn i journal er en pasientrettighet som ble innført i 1977. Å tilby innbyggerne digitalt innsyn i pasientjournal er både et regionalt og et nasjonalt mål. Tjenesten legger til rette for at pasienter enkelt skal kunne få økt innsikt i egen helsesituasjon.

Gode erfaringer

Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse. Digitalt innsyn i journal gjennom helsenorge.no tilbys allerede pasienter i Helse Nord og Helse Vest. Ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har pasientene hatt digitalt innsyn i journal via pasientportalen MinJournal siden henholdsvis 2013 og 2015. 

En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for e-helseforskning og prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord» viser at et stort flertall av respondentene er fornøyd med tjenesten. Pasienter som har svart på undersøkelsen oppgir at tjenesten både gir dem økt oversikt over egen behandling, skaper trygghet og sørger for at de kan forberede seg bedre til time. Ifølge undersøkelsen er de vanligste grunnene til at pasienter ønsker digitalt innsyn i egen journal at de skal slå opp informasjon om hvilken behandling de har fått, følge med på egen behandling eller forberede seg til time eller innleggelse.

 

For mer informasjon om digitalt innsyn i journal:

Digitalt innsyn i journal