logo Helse Sør-Øst

Pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid der data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes.

Publisert 25.05.2022
En mann i hvit frakk

​Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. Også regionale helseforetak, helseforetak og sykehus kan søke om midler.​

Søknad og kriterier til prosjekt for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid