logo

Pilotprosjekt med DSA for å redusere utslipp av radioaktive stoffer

Som en del av nytt klinikk- og protonbygg skal det innføres tiltak for å redusere utslipp av radioaktive stoffer som oppstår når pasienter får kreftbehandling.

Publisert 28.09.2021
En by med mange bygninger

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) planlegger et samarbeid med Helse Sør-Øst RHFs prosjektorganisasjon og Oslo universitetssykehus (OUS) om et pilotprosjekt. Prosjektet skal kartlegge effekten av fordrøyningstank som utslippsreduserende tiltak i helsesektoren. Resultater fra prosjektet vil gi kunnskap som kan bidra til å etablere best mulig praksis og sikre erfaringsutbytte. 


– All forurensning er i utgangspunktet uønsket og skal stanses ved kilden, og det marine miljøet i Oslofjorden er tungt belastet av ulike typer negative miljøpåvirkninger. Utslippsreduserende tiltak ved Radiumhospitalet vil være et viktig bidrag for å redusere risikoen for negativ miljøpåvirkning fra utslipp av radioaktive stoffer til Oslofjorden, sier seniorrådgiver Nina Bratteteig i DSA.​

Les hele saken på nettsiden til DSA her.