logo

Planer for opptrapping av intensivkapasitet i Helse Sør-Øst

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har oppdatert planene for å kunne håndtere en bølge av alvorlig syke med covid-19 de neste månedene. 

Publisert 08.01.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

​​I en normalsituasjon er det like under 160 intensivplasser i Helse Sør-Øst. I forbindelse med smittetopper er antall bemannede plasser blitt økt.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene om en status for hvilken intensivkapasitet som kan etableres på kort sikt. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har gjennomgått tidligere opptrappingsplaner. De oppdaterte planene sier at det er realistisk å kunne øke antall plasser med respirator til 270 og antall plasser uten respirator til 73. Totalt dreier dette seg om 343 plasser.

Erfaringen viser at en andel av de alvorlig syke covid-19 pasientene ikke er i behov av respiratorbehandling, men må overvåkes tett og trenger annen type pustestøtte. Plassene uten respirator vil være oppgraderte plasser som har en lavere standard enn en respiratorplass og for å synliggjøre dette er disse plassene kalt intermediærplasser.

– Det er mulig å øke intensivkapasiteten på kort sikt, men ved en vesentlig økning i antall plasser vil standarden bli lavere, noe som kan negative konsekvenser for kvaliteten på behandlingen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Han sier at tilstrekkelig bemanning med nødvendig kompetanse fortsatt er den viktigste faktoren som begrenser våre muligheter til å øke kapasiteten på kort sikt. 

Rootwelt mener at bemanningen vil være ekstra sårbar ved en smittetopp av omikronvarianten.

– Omikron kan gi betydelig økt fravær blant nøkkelpersonell fordi denne varianten er mer smittsom enn tidligere varianter, sier Rootwelt.

Han poengterer at det har vært høy belastning på helsepersonell over tid, og at det også er redusert tilgang på vikarer fra utlandet.

Helse Sør-Øst vurderer derfor at risikoen for utilstrekkelig bemanning er økt sammenliknet med tidligere risikovurderinger.​