Akershus universitetssykehus

Praktisk pasientinfo på tolv språk

Visste du at du som pasient har rett på gratis tolk? Eller at vi har en sykehusprest og samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn? For å gjøre flest mulig av pasientene best mulig informert om hva vi tilbyr på Nordbyhagen, har vi oversatt vår velkomstbrosjyre til elleve språk.

Brosjyren inneholder nyttig praktisk informasjon og informerer om tilbud vi ønsker at du som pasient ved Nordbyhagen kjenner til.

I opptaksområdet til Akershus universitetssykehus (Ahus) har hver femte person innvandrerbakgrunn. Noen snakker ikke norsk, og har lite forståelse og informasjon om det norske helsevesenet.

Les hele saken på Ahus' nettsider