logo

Prissikring av strøm i Helse Sør-Øst gir store besparelser

Helse Sør-Øst RHF har kjøpt elektrisk energi på børs siden 2003. Til dette har vi hatt avtale med en porteføljeforvalter som kjøper energi fremover i tid. Disse kontraktene er verdipapirer som innløses til fysisk leveranse på tidspunktet for bruk. Forvalteren har til enhver tid mandat til å handle innenfor en strategi. Hovedmålsettingen med valgt strategi er å dempe de kraftigste svingningene i markedet og at prisene innenfor et budsjettår skal være forutsigbare.I de siste årene er innkjøp for spesialisthelsetjenesten gjennomført i regi av Sykehusinnkjøp med Entelios som porteføljeforvalter.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

​​​Vellykket prissikring i 2021

For 2021 ser prisen for Helse Sør-Øst til å ende på ca 35 øre/kWh. Dette er omtrent som budsjettert (1 øre lavere enn budsjettpris). 
Prisen har variert noe i forhold til om anlegget ligger i Sør-Norge eller i Øst-Norge, og i forhold til uttaksprofil.  
Forbruket for Helse Sør-Øst totalt sett er 3% lavere enn forventet ved oppstarten av året. Dette til tross for at årets vintermåneder har vært kaldere enn gjennomsnittet.. 
Helse Sør-Øst unngikk kostnadsøkninger i 2021 på grunn av den prissikringsstrategien som er vedtatt og brukt. 85% av forventet forbruk i 2021 ble prissikret sent i 2020 til gunstige priser. I løpet av siste halvår 2021 har forventet forbruk vært 100% prissikret. Helse Sør-Øst sparte i 2021 ca. 200 MNOK på den prissikring som ble gjort. Uten sikring ville strømprisen vært ca. 75 øre/kWh. 

Pris og besparelser ​​i 2022

Budsjettprisen for 2022 er fastsatt til ca. 53 øre /kWh. Per 31.12.2021 var ca. 93 % av forventet forbruk for 2022 prissikret. 
Prisen vil variere noe i forhold til om anlegget ligger i Sør Norge eller Øst Norge, og i forhold til uttaksprofil.  
Prognosen for Helse Sør-Øst for 2022 er på ca. 46 øre. Det ser ut til at budsjettet satt i oktober 2021 skal holde. 
Økningen i strømpris fra i 2021 til 2022 ser ut til å bli på 11 øre kWh. 
Prissikringen gjelder for alle uttakspunkter i Sør Norge. Valutakursen er også låst (prissikret).
Uten prissikring ville Helse Sør-Øst i 2022 betalt en pris på 87 øre/kWh. Det betyr at vi også i 2022 ligger an til å spare betydelige beløp.  Gevinsten for Helse Sør-Øst er på ca. 160 MNOK. 

Kostnader for fjernvar​​me

En del av våre sykehus bruker fjernvarme. De har lokale avtaler som ofte er knyttet opp mot lokale priser på elektrisk energi. De følger dermed ikke den samme sikringsstrategien som for elektrisk energi.

Utvikling spotpris og porteføljepris for Helse Sør-Øst

Utvikling spotpris og porteføljepris for Helse Sør-Øst.